دسته: میراحسان حسینی

طراحی بیمارستان چشم پزشکی نور البرز، گروه معماری میر

معمار مسئول: میر احسان حسینی

موقعیت: ایران، کرج

مساحت: ۱۵۰۰ مترمربع

نقشه فاز ۲: میراحسان حسینی

طراحی و دکوراسیون داخلی: میراحسان حسینی

مشاور و اجرای نورپردازی: فرهاد سیاری

طراحی سازه: امیر اشتری

تأسیسات: رضا قدرتی

سال طراحی پروژه: ۱۳۹۷

سال ساخت پروژه: ۱۳۹۸

عکاس: علی اکبری

مشاور مبانی فکری: دکتر امیرحسین شیرازی

ایده طراحی بیمارستان چشم پزشکی نور کرج

این پروژه درمانی شامل مرکز چشم پزشکی نور است و در کرج قرار دارد، شعبه ای از مجموعه بیمارستان های نور در استان البرز می باشد. ساختمان فعلی این بیمارستان با عنوان کلینیک در سال ۱۳۹۲ به بهره برداری رسیده بود. … ادامه مطلب