دسته: معماری ویتنام

طراحی ساختمان مسکونی ۸۵| دفتر Vux

طراحی خانه 85 / دفتر Vux

طراحی خانه ۸۵| دفتر Vux

شرح پروژه:

پروژه های مسکن بسیاری با قطعات کوچک زمین در ویتنام وجود دارد که به دلیل تراکم بالای جمعیت بیشتر در مناطق شهری هستند. این زمین ها برای اکثریت افراد با درآمد مناسب است. با این حال، با نقاط ضعف بسیاری همراه است. دو مشکل بزرگ کمبود نور و تهویه در آن ها وجود دارد. به ویژه هنگامی که با آب و هوای استوایی بسیار گرم و مرطوب همراه می شود. بنابراین، این پروژه ها نیازمند راه حل های معماران برای حل این مشکلات هستند. در بررسی طراحی ساختمان مسکونی ۸۵ به یکی از … ادامه مطلب