بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

در این بخش از خط معمار با معرفی نمونه ای از بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی همراه کاربران عزیز و گرامی هستیم. همانطور که طراح اشاره می کند، با ورود به فضای جدید مطب دندانپزشکی حاضر در شهر آنتورپ در بلژیک، که در آن منظره شهر با یک آکوستیک آرام بخش جایگزین می شود، ایجاد تغییر در سرعت به طور ملموسی احساس می شود. همانطور که نور طبیعی از بیرون عبور می کند و تنالیته های رنگی ملایم و بافت های غنی مواد با دقت انتخاب شده را برجسته می کند، به فضا حسی گرم و دلپذیر می افزاید. با بازی بر روی احساسات که متریال و مصالح انتخاب شده در انسان ایجاد می کنند، معماری به عنوان چارچوبی آرامش بخش در حومه کارکرد آن عمل می کند.

مقدمه

همانطور که زندگی مدرن و پرسرعت توجه ما را بیشتر جذب می کند، نیاز به وجود لحظات آرام و ملایمت مراقبت از خود نیز ضروری می‌شود – تامل و تفکر از عناصر کلیدی محسوب می‌شود. هنگام کار سنجیده با معماری، معماران فرصتی را ایجاد می کنند تا ادراک انسانی را بازتعریف و تغییر شکل دهند و به نوبه خود برای ایجاد فضای پناهگاه شهری تلاش کنند. هسته اصلی بازتعریف تجربه دندانپزشکی یک حساسیت است که نقش لمس، مادی بودن و نور را در انجام این کار شناسایی و تصدیق می کند – تأثیر متقابل بین این عناصر احساسات محوری را در نحوه تجربه انسان از فضا بیدار می کند. با دور شدن از ظاهر و احساس سازمانی معمولی یک مطب دندانپزشکی، فضای جدید ساکت، آرام و گرم است. نکته جالب توجه این بوده است که تجربه دندانپزشکی را بازتعریف و تغییر شکل داده و هسته اصلی آن حساسیتی است که به اهمیت روشی که مواد و نور طبیعی بر رفاه کاربران تأثیر می گذارد اذعان می کند.

در بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی طراحان با بازی بر روی پویایی میان سبک و سنگین بین کیفیت ذاتی بتن، چوب و منسوجات، فضایی ایجاد کردند که با تمام حواس ارتباط برقرار می کند و فرد را به کاوش دعوت می کند. فضاهای سنگین و حکاکی شده که شبیه به یک زیرزمین می باشد، حسی پویا و متمایز و لوکس ایجاد می کنند، در حالی که جرم و استحکام مادی به عنوان وسیله ای برای ایجاد تجربه ای برای بیمار که سرشار از گرمی، آرامش و امنیت است، عمل می کند. هنگام ایجاد منظره ای از حجم ها و فضاهای میانی، به نظر می رسد اتاق ها از یک بلوک بتنی حک شده اند. طراحان با کار کردن با سنگینی آن، در نهایت به فضایی محکم و آرام رسیدند که محیطی راحت و غیرمعمول برای کلینیک های دندانپزشکی فراهم می کرد. تعریف فضاها در معماری و طراحی را نباید صرفاً برحسب خطوط ترسیم شده در نظر گرفت، بلکه باید از نظر فواصل و لحظات بین آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.

در بالای این پایه سنگین، مکعب های چوبی سبک قرار داده شده اند که اتاق هایی را هم در بین و هم در داخل آن ها در طبقه اول ایجاد می کنند – جریان و گردش طبیعی ایجاد می کنند، در حالی که عملکردهای حیاتی در مطب را قاب می کنند. طبقه فوقانی که به عنوان یک کنتراست محرک با زیرزمین عمل می کند، ظاهری سبک و مطبوع دارد و به راحتی از بازدیدکنندگان خود پذیرایی می کند. این فضا از بسیاری جهات شبیه فضای یک گالری هنری با اشیا و نور طبیعی است، اما هیچ شباهتی به یک مطب دندانپزشکی معمولی ندارد. شفافیت مواد و نور نرم و گرم همراه با مواد ساخته شده با دقت در نظر گرفته شده برای تغییر شکل تجربه و ادراک بیمار کار می کنند. یک محیط به نوبه خود شبیه به یک خلوتگاه لوکس ایجاد می شود. برانگیختن احساس امنیت، ذهن آگاهی و آرامش. با پوشاندن کف و دیوارها با سطح بتنی قابل لمس و ورود نور طبیعی از طریق پرده های شفاف، مطب فوق احساس سازمانی و یکنواختی نمی کند. در عوض، طراحان احساس معمول بیمارستان مانند را تغییر داده و آن را با حالت آرامش بخشی جایگزین می کنند.

با قرار دادن اشیا با دقت انتخاب شده در بین اتاق ها و بخش های مختلف فضا، لحظات کوچک بدون عجله ای را ایجاد کردند. به این ترتیب، معماری و همچنین فضای داخلی، بازدیدکننده را تشویق می کند تا سرعت خود را کاهش دهد و آرامش بخود را کنترل کند و بدین ترتیب فضایی را برای مراقبت از خود فراهم می‌کند. با توجه به مفهوم شکل و غیر شکل; فضاها حفره های زنده ای هستند که با اضافات به فضا و کسر از فضا – ماده ناپیدا و غیبت بی شکل اطراف اشیای تعریف شده تعریف می شوند. بنابراین، هنگام درک تأثیر و اهمیت فضای منفی و ایجاد تعادل در ترکیب فرم ها، نحوه تعامل و احساس خود را در فضای داده شده تعیین می کنند. فرم به سادگی بدون همتایان خود وجود ندارد زیرا اشیاء با هم ارتباط دارند و فضاهای بین آنها را تعریف می کنند. احترام به ویژگی های مواد به این معنی است که ترکیب مواد و تماس نزدیک آنها با یکدیگر را در نظر بگیرید. از این رو، بافت‌های موجود در فضا، کیفیت ترکیب مواد آن را نشان می‌دهند که توسط دید طراحان و همچنین لمس آن ها جذب می شود.

در ادامه خط معمار شما را به دیدن سایر تصاویر بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی دعوت می نماید.

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

بازسازی مدرن مطب دندانپزشکی

طراحی ساده و کاربردی برای مطب دندانپزشکی

تحریریه خط معمار

نگارنده: مینا مقدم

شرکت معماری آوگون

منبع: Archilovers

تعداد بازدید: 178

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *