دسته: آرش مدنی

طراحی داخلی فروشگاه و شوروم البرز سرامیک،آرش مدنی

طراحی داخلی فروشگاه و شوروم (ShowRoom) طراحی داخلی: آرش مدنی همکاران طراحی: محمد سیدآبادی، الهه علیزاده مدیر پروژه: ایرج سامیاری عکاس: آرش آشوری نیا توضیحات معمار درباره طراحی این فروشگاه: در این پروژه با چند موضوع روبرو بودیم: 1 – تطبیق معماری مدرن با فرم معماری ایرانی 2 – قابلیت تطبیق طراحی با ابعاد و طرح های مختلف 3 –...