برچسب: واژه های اصیل معماری

واژه های فارسی معماری کهن ایران

در این بخش برای همراهان خط معمار، اسامی اصیل معماری فارسی را گردآوری نموده ایم که شما می توانید از طریق لیست زیر آنها را مشاهده نمایید. جالب این است که در معماری کهن ایرانی، برای هر چیز و هر جایی اسم خاصی وجود داشته است. خط معمار را همراهی نمایید.

آجر تراش داده شده ای که با آجر دیگر در آب ساییده شده باشد آبساب آجری که قبل از پخت به صورت دلخواه شکل داده اند آجر پیش بر ملات آژند بخش رو به غرب آفتاب کور

تزوینات الحاقی

– نماسازی سنگی-آجری کاشیکاری و گچکاری

آمود انتهای پای گنبد… ادامه مطلب