برچسب: نماهای منطقه یوسف آباد تهران

معماری ساختمان مسکونی یوسف آباد، بهرام بادین راد

معماری ساختمان مسکونی یوسف آباد

معمار : بهرام بادین راد

کارفرما : مهندس سردشتی

عکس : حامد اخوی زادگان – مرتضی مقدسی

اساس طراحی ساختمان یوسف آباد با رویکرد نقض ثبات و بی حرکتی ساختمان های شهر شکل گرفته است . خطوط افقی بر نمای ساختمان و حرکت لوورهای چوبی نقشی از یک پرده خارجی را بر نمای بیرونی بازی می کند که طرحی از نور و سایه را در داخل ساختمان ایجاد می نماید.

باغچه های کشیده شده بر سر تا سر نما با سیستم آبیاری اتوماتیک در همین راستای خطوط افقی منظری چهار فصل سبز را در داخل … ادامه مطلب