برچسب: معماری داخلی ساختمان برانوش

معماری و طراحی داخلی ساختمان برانوش _ دفتر بوژگان

معماری  وطراحی داخلی ساختمان برانوش

مکان: تهران

سال: ۱۳۹۲-۱۳۸۹

 مساحت: ۲۸۵۰ متر مربع

 کاربری: مسکونی

مقیاس: ۷ طبقه ، ۱ طبقه زیرزمین

استودیو معماری سفید

تحریریه خط معمار… ادامه مطلب