دسته: پارمیس میرزابابایی

خانه‌ ای برای برگشتن اثر پارمیس میرزابابایی

خانه‌ ای برای برگشتن اثر پارمیس میرزابابایی

دفتر طراحی: دفتر طراحی پارمیس میرزابابایی

معمار: پارمیس میرزابابایی

کارفرما: محمد حسینی

مجری: گروه مهندسی فروهش (فرنود فروهش تهرانی)

نورپردازی: فرنود فروهش تهرانی، مهندس آذرین و شرکت نورانه

مهندس تاسیسات: فرنود فروهش تهرانی

عکاس پروژه: استودیو نیل

نوع تاسیسات: تهویه مطبوع، داکت اسپلیت، پنج لایه‌پوش فیتپ

نوع سازه: فلزی

آدرس پروژه: تهران، الهیه

مساحت زمین: ۱۵۰ مترمربع

تاریخ شروع  پروژه: ۱۳۹۹

تاریخ پایان پروژه: ۱۴۰۰

 

طبقه‌ چهارم ساختمانی سی ساله بود که زین پس می‌ بایست، فضایی برای آرامش باشد. این خانه که چندین بار از دست فروشنده‌ ای به فروشنده‌ دیگر سپرده شده و بازسازی روی بازسازی بر … ادامه مطلب