دسته: هادی رضوی

بازسازی و مرمت خانه تراب

 

معماران: خانه تراب

معمار اصلی: س.هادی رضوی

مدیر پروژه: محمدحسین دهقانی

معمار مرمت: محمدحسین دهقانی، هانی شایق، مریم حیدری

مدلسازی سه بعدی: محمد مرشد

مدیر/ مدیر ارشد پروژه: س.هادی رضوی

مدیر اجرایی: هانی شایق

طراح گرافیک: مینا ابویی

مطالعات معماری: مریم حیدری

نظرسنجی ساختمانی: س.جواد عاصی علوی، مهدی رفیع پور

طرح احیا: س.هادی رضوی

دستیار احیا: مریم حیدری

سرپرست کارگاه: زهرا ابویی

عکاس: مینا ابویی

مساحت: ۱۷۰ متر مربع

سال: ۲۰۲۰

موقعیت: یزد، ایران

بازسازی و مرمت خانه تراب در منطقه تاریخی شهر یزد، خانه صفا واقع در محله امیر چخماق به عنوان پروژه مرمتی به شرکت تراب هوم … ادامه مطلب