دسته: مسابقات معماری

مسابقات معماری و شهرسازی بصورت مدام در ایران در حال برگزاری هستند. خط معمار بعنوان یک رسانه معماری، اطلاع رسانی مسابقات معتبر و تایید صلاحیت شده را در دستور کار خود دارد. مرجع تایید صلاحیت مسابقات معماری، دبیرخانه مسابقات واقع در وزارت راه و شهرسازی است. این مسابقات بطور منظم در وب سایت خط معمار اطلاع رسانی می گردند. مسابقاتی که در دبیرخانه ثبت نشده باشند اما از اعتبار کافی برخودار باشند، در خط معمار اطلاع رسانی خواهند شد.
علاوه بر مسابقات معماری کشوری، مسابقات معماری خارج از ایران نیز بطور منظم بررسی و در اختیار جامعه حرفه ای قرار می گیرند. از این رو با بررسی منظم این بخش از وب سایت، می توانید به آخرین مسابقات دسترسی و از متن فراخوان آنها، شرایط، داوران، زمانبندی، جوایز و … آگاه باشید. این اطلاع رسانی ها در کانال تلگرام خط معمار نیز انجام می شود. برگزار کنندگان گرامی مسابقات نیز می توانند از طریق راه های ارتباطی جهت انتشار و اطلاع رسانی مسابقات، با ما در تماس باشند.

نخستین رویداد تخصصی ملی مدلسازی ، رندر و پست پروداکشن توسط معماران و هنرمندان هنرهای دیجیتال ایران

مسابقات معماری
📌 #هنر _رندر

فراخوان ارسال آثار به نخستین #نمایشگاه تخصصی ملی #مدلسازی ، #رندر و #پست_پروداکشن خلق شده توسط معماران و هنرمندان هنرهای دیجیتال ایران

📌 برگزارکنندگان:

➖ #پایگاه خبری فضای_نو

@fazayeno.official

📌 هیأت انتخاب آثار:

➖ #امین_سلطانپور

@aminsoltanpour

➖ #شیده_صادقی

@sheideh_sadeghi

➖ #مهدی_رسولی

@mehdirasouly

📌 بخشهای نمایشگاه

➖ رندر تک فریم از طراحی داخلی

➖ رندر تک فریم از اثر معماری و شهرسازی

➖ انیمشین سازی

📌 نکات اولیه:

➖ موضوع و نرم‌افزارهای مورد استفاده در کلیه بخشهای نمایشگاه آزاد هستند.

➖ ارزشهای معماری در تصاویر دریافتی معیار نیستند و تنها کیفیت مدلسازی‌ها، رندر ، پست پروداکشن ، تکنیک … ادامه مطلب

فراخوان پنجمین ساختمان سال ایران

مسابقات معماری
فراخوان پنجمین ساختمان سال ایران با حمایت انحصاری شرکت مبلمان گالستیان

@galstianfurniture

فراخوان اولین دوره‌ی ساختمان سال ایران در سال ۱۳۹۶ منتشر گردید. بارزترین تفاوت این جایزه با دیگر جوایز و رویدادهای حوزه‌ی معماری وجود سه مرحله داوری بود که مرحله‌ی آخر یعنی مرحله‌ی بازدید، خود یک صافی محسوب می‌شد تا یک،:کسانی که ایرادات کار خود را با نرم‌افزارها پوشش می‌دادند خود از شرکت در این جایزه امتناع کنند و تمام آثار ارسالی از درجه‌ی کیفی خوبی برخوردار باشند؛ و دو اینکه در سال‌های بعد، بسیاری از مهندسان و معماران برای شرکت در این رویداد تلاش کنند تا طرح اجرایی … ادامه مطلب

دومین دوره‌ی جایزه‌ی ملی آجر در معماری معاصر ایران ۱۴۰۰

دومین دوره‌ی جایزه‌ی ملی آجر در معماری معاصر ایران ۱۴۰۰

جایزه‌ی ملی آجر در معماری معاصر ایران با توجه به استفاده‌ی گسترده در معماری گذشته‌ی ایران و همچنین به عنوان یکی از سازگارترین مصالح با اقلیم‌ها و خرداقلیم‌های ایران، به عنوان رویدادی مستقل توسط هنرمعماری با هدف ترویج و فرهنگ‌سازی استفاده‌ی هر چه بیشتر از آجر و حساس نمودن کارفرمایان، معماران، مسئولان مربوطه و دیگر فعالان در این حوزه، به استفاده از آجر، بنیان‌گذاری گردید که اولین دوره‌ی آن در بهمن ۱۳۹۸ برگزار شد.

اعضای هیئت محترم داوران و گروه‌های علمی و اجرایی به ترتیب الفبا: هیئت محترم داوران

دکتر … ادامه مطلب

اعلام برندگان نخستین دوره جایزه ملی خانه

هیئت داوران جایزه ملی خانه روز چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه با هدف بررسی آثار فینالیست جلسه‌ای تشکیل داد. در این جلسه خانم دکتر فاطمه کاتب، خانم دکتر مه تیام شهبازی، خانم مهندس یکتا آفرین(داور علی البدل)، خانم مهندس روشنک طهرانی، آقای مهندس علی خادم زاده، آقای مهندس محمد کانی سواران، آقای مهندس احسان مالکی(داور مدعو برگزارکننده) حضور داشتند. در این جلسه آقای مهندس ایمان امین لاری بدلیل مسافرت خارج از کشور و آقای دکتر امیر احسین اشعری بدلیل مسدود بودن جاده‌ها و خطرات مستتر حضور نداشتند.

این مرحله داوری، اخرین مرحله قضاوت و پس از یک مرحله داوری … ادامه مطلب

فراخوان مسابقه ایده پردازی تکمیل جداره بیرونی برج صبا ۱۳ (نیایش)

مسابقه معماری
مقدمه

اﻣﺮوزه و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺴﻲ، ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، باید ﻓﺮاﺗﺮ از ارﺗﻘﺎﮔﺮاﻳﻲ و ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎي ﺧﻮد، اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آن و از زاوﻳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺆﺛﺮ در آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا، ﻛﻨﺘﺮل رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت و ﺑﻪ وﻳﮋه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺼﺮي ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻃﺮاف، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﮕﺬارد. ﺗﺎ ۵ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ۴۵ در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮان را ﻛﺴﺎﻧﻲ … ادامه مطلب

فراخوان اولین جایزه‌ی ملی مرمت و احیای بناهای تاریخی و معاصر ایران

جایزه‌ ی ملی مرمت و احیای بناهای تاریخی و معاصر ایران
اولین جایزه‌ی ملی مرمت و احیای بناهای تاریخی و معاصر ایران

هنرمعماری با مشارکت وزارت میراث فرهنگی برگزار می‌کند:

با توجه به اهمیت فراوان مرمت و احیای بناهای تاریخی و معاصر کشور و حفظ و نگهداری این ابنیه، که میراث فرهنگی و معماری کشور است، در طول زمان، بعد از هفت دوره برگزاری جایزه‌ ی طراحی داخلی ایران، تصمیم گرفته شد این حوزه‌ ی بسیار مهم از معماری و تاریخ ایران (مرمت و احیای بناهای تاریخی و معاصر) که زیرمجموعه‌ ی طراحی داخلی بود از این دوره به بعد به‌‌ صورت بخشی جدا و کاملا مستقل در این رویداد تعریف … ادامه مطلب

نتایج چهارمین جایزه ی دوسالانه معماری و شهرسازی ایران

دوسالانه معماری و شهرسازی ایران
نمایشگاه برندگان، فینالیست‌ها و آثار ارسالی (نقد و پروژه‌های معماری) به چهارمین دوسالانه‌‌ی ملی معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۹:

آثار برندگان و فینالیست‌ها به صورت دائم و دیگر آثار ارسالی به صورت موقت و تا دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹ در وبسایت هنرمعماری قابل مشاهده ‌است.

aoa.ir

حامیان مالی و معنوی‌ رویداد:

_ شرکت رویا طرح داخلی @royaco _ شرکت نورپردازی فاد @fadlighting

حامیان رسانه‌ای:

_ @iwan_magazine _ @arch__way _ @rastarc _ @archicomp.ir _ @contemporary_architecture_shz _ @memaritvir _ @archline.ir

 

تحریریه خط معمار

منبع: دانشنامه هنرمعماری… ادامه مطلب

اعلام فینالیست های جایزه ملی خانه

فینالیست های جایزه ملی خانه
اعلام فینالیست های جایزه ملی خانه

فینالیستهای نخستین جایزه ملی خانه پس از رأی گیری الکترونیکی از داوران رویداد مشخص شدند. این اسامی می بایست طبق تقویم اعلامی جهت دفاع از آثار خود در برابر داوران حاضر گردند. ناگفته پیداست که جزئیات این جلسه دفاع و مکان آن و هرگونه تغییر متعاقباً از طریق دبیرخانه جایزه یا رسانه های رسمی حامی که لوگوی انها بر روی پوستر رویداد درج شده است اطلاع رسانی خواهد شد. در این رأی گیری خانمها مه‌تیم شهبازی، روشنک طهرانی و یکتا آفرین به همراه آقایان علی خادم زاده، ایمان امین لاری، امیرحسین اشعری و محمد … ادامه مطلب

فراخوان هشتمین جایزه ی ملی طراحی داخلی ایران معاصر

هشتمین جایزه‌ ملی طراحی داخلی ایران

هنرمعماری برگزار می‌کند:

فراخوان هشتمین جایزه ی ملی طراحی داخلی ایران معاصر

طراحی داخلی در بین بسیاری از افراد به عنوان تغییر دکوراسیون شناخته می‌شود، اما ذات این حرفه بسیار فراتر از این نوع فعالیت ها است و به خلق اتمسفر با کیفیت می پردازد تا فضاهایی متناسب با نیازهای کاربر و همچنین متناسب با فعالیت های متفاوت بسازد و به افزایش تجربه ی زندگی و آرامش بیشتر کمک کند. هنرمعماری با برگزاری هفت جایزه ی طراحی داخلی در سال های گذشته(از سال ۱۳۸۸) در تلاش بوده تا این حوزه را به درستی به مردم بشناساند و افراد متخصص در … ادامه مطلب

چهارمین دوسالانه‌ی معماری و شهرسازی ایران (۱۳۹۹)

چهارمین دوسالانه‌ی معماری و شهرسازی ایران

 

چهارمین دوسالانه‌ی معماری و شهرسازی ایران (۱۳۹۹)

با توجه به تبیین هدف نهایی و کلی این رویداد در اولین دوسالانه‌ی ملی معماری و شهرسازی ایران توسط اساتید محترم معماری و هیئت داوران وقت (۱۳۹۳) به شرح بالا که به تفصیل در فصلنامه ی هنر معماری ۳۴ تماما منتشر گردیده، دبیرخانه ی دائمی دوسالانه در نظرسنجی از هیئت محترم داوران و مسئولین علمی، اجرایی در این دوره نیز اقدام به تبیین بخش‌های مختلف دوسالانه از جمله نشان دکتر علی اکبر صارمی، جزئیات معیارهای بخش مسابقه و همچنین نقد معماری و معیارهای نقد جریان‌ساز و قضاوت بر مبنای پتانسیل جریان سازی … ادامه مطلب

چهارمین دوسالانه‌ی معماری و شهرسازی ایران (۱۳۹۹)

چهارمین دوسالانه‌ی معماری و شهرسازی ایران
چهارمین دوسالانه‌ی معماری و شهرسازی ایران (۱۳۹۹)

چرا دوسالانه؟!

قرار است چگونه در کنار یکدیگر زندگی کنیم؟

دنیا چالش‌های جدیدی را پیش روی معماران قرار داده است، ما به دنبال معمارانی هستیم تا با همکاری یکدیگر راه‌حلی برای مواجهه با این چالش‌ها پیدا کنیم.

مانیفست بینال ونیز

این بینال از ایده‌های آوانگارد، مصالح، تکنولوژی و فعالیت‌ها رونمایی می‌کند و مانند انجمنی در معماری باعث ایجاد روابط، همکاری با دیگران و درگیر کردن عموم مردم در مسائل و دغدغه‌ها در این زمینه می‌شود. همچنین این بینال به دنبال شاهکارهایی در زمینه‌ی صنعت نیز است. از بسیاری از جهات این بینال به … ادامه مطلب

پایگاه خبری فضای نو : نخستین دوره جایزه ملی خانه

نخستین دوره جایزه ملی خانه

جایزه ملی خانه در پی بررسی و معرفی برترین آثار طراحی داخلی فضاهای مسکونی که به دست طراحان داخلی ، معماران و حرفه‌مندان ایران از سال ۱۳۹۵ به این سو طراحی شده است می‌باشد. این جایزه سالیانه و در ۲۰ بخش بصورت همزمان برگزار می‌گردد. حضور در جایزه ملی خانه مستلزم پرداخت ورودیه می‌باشد.

دسته‌بندی‌ها

هر اثر اجرا شده طراحی داخلی (جز بخشهای مطالعاتی یا آثار کانسپت) می‌تواند در یکی از بخشهای زیر کاندید دریافت جایزه گردد:

طراحی داخلی آپارتمان کوچک با زیربنای کمتر از ۸۰ متر طراحی داخلی آپارتمان با زیربنای کمتر از ۱۵۰ مترمربع طراحی داخلی آپارتمان با… ادامه مطلب

اعلام برندگان جایزه معماری آسیا ۲A سال ۲۰۱۹

اعلام برندگان جایزه معماری آسیا  2A سال ۲۰۱۹

جایزه معماری آسیا ۲A به منظور ادای احترام به معماران معاصر و معمارانی که اثر معماری و هنری آن ها ترکیبی از خصوصیات، توانایی، دیدگاه و استعداد آن ها است، پایه گذاری شد. در این جشنواره هنرمندان و معمارانی که با به کار گیری هنر و معماری، به طور منظم و چشمگیر به محیط و جامعه بشری خدمت کرده اند، مورد تقدیر قرار داده می شوند.

جایزه معماری آسیا ۲A  در سال ۲۰۱۹ به دنبال شناخت و ترویج مفاهیم معماری در زمینه های توسعه اجتماعی، طراحی معاصر، حفاظت از محیط زیست، و … ادامه مطلب