نمای آجری ساختمان، ۵۰۰ نمای ساختمان آجر و سنگ، بخش ۱۷

نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری

نمای آجری ساختمان، ۵۰۰ نمای ساختمان آجر و سنگ، بخش ۱۷

نمای ساختمان ، طراحی نمای ساختمان،نمای آجری ساختمان،نماسازی، نمای آجری مدرن، نمای آجری سنتی ، نمای ترکیبی آجر و سنگ، نمای آجر نسوز، قیمت آجر نمای ساختمان، نمای آجری داخل ساختمان، نمای آجر و سنگ،عکس نمای داخلی ساختمان،عکس نمای بیرونی ساختمان، نمای ساختمان مسکونی ،نمای ساختمان اداری،نمای ساختمان تجاری، نمای بیرونی ساختمان مسکونی، نمای ساختمان رومی ، نمای ساختمان یک طبقه ، نمای ساختمان دو طبقه ، نمای سنگ ساختمان ، انواع آجر نمای ساختمان

آجر نسوز،آجر سه سانتی،آجر قزاقی،آجر نسوز نما،آجر سپند،آجرسپند قراقی،آجر آذرخش،آجر فشاری،آجر داخل ساختمان،آجر نمای ساختمان

برای نمای آجری باید از آجری که برای نما سازی تهیه می‌شود استفاده نمود این آجرها به رنگهای بهی، قرمز، ابلق در بازار یافت می‌شود. برای نماهای آجری بهتر است آجرها را قبل از مصرف تیشه داری نمود منظور از تیشه داری این است که اضلاع آجر را به وسیله تیشه و یا ماشین‌های تراش مخصوصکاملا گونیا می‌نماییم برای پهن کردن ملات نماهای آجری معمولا از شمشه ملات استفاده می‌کنند. شمشه ملات وسیله است که تخته‌هایی بعرض ۵/۱ الی ۲ سانتی‌متر با ضخامتی در همین حدود که آنها را بصورت نبشی به یکدیگر متصل می‌نمایند و طول آن حدود ۵۰ سانتی‌متر است در موقع پهن کردن ملات شمشه ملات را طوری روی دیوار قرار می‌دهند که یک ضلع آن روی دیوار در محل پهن کردن ملات در قسمت نما و ضلع دیگر آن متکی به نما قرار گیرد. آنگاه ملات را پشت آن پهن می‌نمایند که در نتیجه هم ملات در حدود ۵/۱ الی ۲ سانتیمتر از لبه کار عقب‌تر خواهد بود که از این عقب بودن ملات برای بند کشی استفاده می‌نمایند و هم ضخامت ملات در تمام قسمت‌ها یکنواخت خواهد شد. آجرها باید در تمام رج‌ها با ریسمان و شاقول چیده شود. در موقع دوغاب دادن روی دیوار باید کاملا توجه نمود که دوغاب به قسمت نما ریخته نشود زیرا در این صورت منظره نا خوشایندی به آن خواهد داد و یا به طور کلی از ریختن دوغاب در نما سازی آجری باید صرف نظر گردد.

در قدیم نمای ساختمان ها بصورت زیر انجام میگرفت که ابتدا دیوارها از سنگ و خشت و گهگاه آجر ساخته می شد و سپس از خاتمه دیوار ساختمان با آجر تراشیده شده نماسازی بعمل می آید اکنون نیز این عمل به همان صورت انجام می گیرد فقط با این تفاوت که در قدیم ضخامت کل دیوارها صد درصد آجر نبود ولی امروزه کلا از آجر فشاری ساخته می شود.پس از پوشش سقف هر بنا چیدن آجرهای نما بطریق زیر عمل خواهد شد.

نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری نمای آجر و سنگ،طراحی نما،نمای ساختمان آجری

چیدن آجرهای نما :

بعد از نصب سنگ از اره و اعمال ایزولاسیون نخست آجر سفید یا رنگی زلال و اعلا که معمولا از بهترین خاک رس  خالص به قطرهای ۳  5 , 4 , بدون مواد گیاهی یا آهکی و یا شنی پخته شده به نزدیک کار آجر تراش حمل میشود و سپس استاد کار آجر تراش با چند نفر شاگردکار آموخته با پهن کردن یک قطعه پوست یا گونی یا فرش دیگر راحت بصورت چهارزانو روی زمین مینشیند دو عدد ظرف پر از آب سالم جلوی دست خود گذارده سپس استادکار با تیشه های فولادی دم تیز یک نره آجر را بصورت صاف میتراشد سپس استادکار با تیشه های فولادی دم تیز یک نره آجر را بصورت صاف میتراشد سپس یک آجر روی آجر را با تیشه هموار میسازد بعد کله ها و قطرهای آجر را با تخته چوبی اندازه گرفته و یک اندازه میسازد  پس از تشخیس استاد کار که آجرها بیک اندازه و بشکل مورد دلخواه درآمده آن آجر بوسیله شاگردان او بظرف آب موجود هدایت میشود آجرها حداقل دو ساعت در آب باقی میماند که چنانچه مواد آهکی داشته باشد شکسته و با سیراب شدن آن مقاومت و استحکام آجرنما بالا رفته و ثابت خواهد ماند و نیز برای سائیدن لبه های تراشیده شده را کاملا صیقل میدهند در اینصورت خمیری زائیده شده از خود آجر بوجود میاید که به آن بتونه آجر میگویند .با پر کردن سوراخهای نرده آجر بوسیله همان بتونه و کشیدن قطعه آجری دیگر تیزیها و گوشه های آجر را صاف و هموار مینمایند در اینصورت آجر برای چیدن جلو دیوار آماده است ولی شایسته است مصرف آن را به روز بعد موکول کنند تا در این فاصله کاملا خشک شود. بدیهی است پس از خشک شدن آجرها شوره سفیدی رخسار آجر را میگیرد که این نیز پس از چیده و خشک شدن شوره ها را با پارچه ای از روی آجرها برداشته و تمیز میشود خاک آجر اعلا و به سلامت پخته شده باشد شوره ها تکرار نخواهد شد.

بندکشی آجر :

پس از اتمام کل نماسازی با آجرنما ابتدا ماسه بادی دانه دار را پای کار آماده داشته و به هر پیمانه ماسه دو پیمانه سیمان معمولی پرتلند اضافه میکنند و با مقداری آب بصورت خمیر در آورده پس از نصب داربست برای زیر پای استاد کار بندکش خمیر را در ظرفی نزدیک کار برده با قلم فلزی باریک که عرض آن حداکثر ۱۰ میلیمتر و ضخامت آن ۲ میلیمتر و سر ان نیز منحنی شده باشد , وسط آن نیز زانوئی خورده شده باشد پس از پوشاندن دستهای استادکار با دستکشهای لاستیکی سالم خمیر را کم کم روی کف دست چپ براست حرکت میکند و همزمان دست راست با قلم فلزی خمیر را به لای درز جای داده پس از پیش رفتن حدود یکمتر طول , عمل را به درزهای زیر انتقال میدهد سپس از ابتدای هر درز با دست راست قلم را تا آخر ملات یکسره کشیده تا تشخیص داده شود درزها تمیز بندکشی شده و با قطعه پارچه ای لبه های آجر را تمیز مینمایند ممکن است هنگام چیدن آجر درزها عرضی نیز هرزه ملات داده شده باشد این عمل نیز بصورت بندکشی میشود تا راه به درزهای دورگ روی هم ارتباط پیدا کند.تردید نیست این بندکشی را به رنگهای مختلف میتوان تغییر داد مثلا چنانچه بند سیاه در نظر گرفته شده باشد مقداری دوده اعلا به خمیر مخلوط مینمایند و چنانچه رنگ سبز مورد دلخواه باشد از سیمان سبز یا رنگ سبز میتوان به حجم ملات افزود.

پس از اتمام بندکشی حداقل دوبار نیاز به آب پاشی دارد و در صورت عدم آب پاشی بندها ترک خورده و بد شکل میشود و امکان ریختن بندها نیز پیش می آیند.

لازم به تذکر است دو روز بعد از آخرین آب پاشی روی آجرها باید کاملا شوره گیری شود تا نمای آجری خود را نشان دهد.

آجر نسوز :

این آجر از خاک رس ذوب نشدنی که داری آهک و مواد قلیائی در خاک باشد تشکیل شده است و در مقابل حرارت بسیار مقاوم است.

مرغوبیت آجرنسوز بستگی بمواد اولیه آن که در چه حد آسیاب شده باشند و درچه درجه حرارتی پخته شده باشند دارد.

تحریریه خط معمار

منبع: http://archline.ir

تعداد بازدید: 11,952

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *