مسابقه معماری طراحی تالار فرهنگی – اجتماعی شهر جدید پرند

مسابقه معماری طراحی تالار فرهنگی - اجتماعی شهر جدید پرند

مسابقه معماری طراحی تالار فرهنگی – اجتماعی شهر جدید پرند

معرفی برگزارکننده

شرکت عمران شهر جدید پرند بعنوان برگزار کننده و کارفرمای طرح برنده مسابقه تالار فرهنگی – اجتماعی شهر جدید پرنداز شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید وابسته به وزارت راه و شهرسازی می باشد.

معرفی سایت

همانگونه که مستحضر هستید شرکت عمران شهر جدید پرند در نظر دارد، در راستای ارتقای کیفی فضاهای شهری و هویت بخشی به شهرهای جدید، طراحی تالار اجتماعی فرهنگی شهر جدید پرند را به عنوان مرکز تعاملات اجتماعی و فرهنگی شهروندان به مسابقه بگذارد. ایجاد فضاهای انسان محور و توجه در طراحی به عنوان نسل نوین شهرهای جدید و رعایت الزامات طراحی هوشمند و سازگار با محیط (eco smart design) و تاکید بر چند مقیاسب ودن عملکرد مجموعه تالار شهر و پیش بینی فضاهایی با قابلیت رویداد محوری و انطباق با ضوابط معماری و شهرسازی طرح جامع از اهداف مهمی است که جزو  سیاستهای شرکت عمران می باشد. سایت تالار اجتماعی فرهنگی شهر جدید پرند واقع در فاز ۶ برِ بلوار مجهز قرار دارد. مساحت سایت مورد نظر ۳٫۵ هکتار و در شمال محور مجهز واقع شده است. در شمال آن بافت مسکونی کم تراکم، در شرق فضای سبز عمومی و تجاری، در غرب معبر ۴۵ متری و بافت مسکونی و در جنوب آن نیز بلوار چهار بانده به عرض ۸۰ متر (محور مجهز) قرار دارد . برای اطلاعت بیشتر به پاورپوینت مراجعه شود.

اهداف طرح

هدف مسابقه مرحله اول به مشارکت گرفتن نقطه نظرها، دانش، تجربه و خلاقیت عموم معماران و شهرسازان ایرانی، برای مشخص کردن رویکرد، مفهوم و ایده های طراحی مناسب برای تالار اجتماعی – فرهنگی پرند می باشد. شهر در حال ساخته شدن و پر شدن است و زمین در نظر گرفته شده در فاز شش توسعه پرند قرار گرفته است.

پرسش و درخواست اصلی و اساسی کارفرما این است: کدام معماری برای ساماندهی تالار اجتماعی – فرهنگی شهری که در حال شکل گیریست، مناسب ترین است؟ کارفرما خواهان آنست که سازمان فضائی تالاراجتماعی – فرهنگی شهر پرند بعنوان یک قلمرو همگانی بتواند در شکل گیری شخصیت شهر نقشی تاثیر گذار داشته باشد. سایر اهداف مورد نظر برای طراحی این تالار اجتماعی – فرهنگی شهر پرند عبارتند از:

– تقویت جریان زندگی شهری، روزانه و شبانه؛ به منظور ایجاد یک مرکز شهری چند عملکردی با هدف ارتقای سرزندگی شهری – رویاروئی بهره برداران با فضایی "رویدا دمدار" و در نظر گرفتن فضاها وعملکرد های مناسبی برای زندگی روزانه و شبانه این مجموعه؛

– تشویق به حضور هرچه بیشتر خانواده ها، زنان و جوانان در این مرکز و فراهم کردن ایمنی برای کودکان و سالمندان؛

ـ فراهم شدن امکانات فضائی – مکانی برای تولید چیدمان (هنر اینستالیشن)، هنر اجرا (پرفورمنس ارت)، هنر مردمی (public art) صنایع دستی و دیگر صورت های آفرینش های هنری از طریق حضور سازندگان و هنرمندان در این سایت و ایجاد نوعی کارآفرینی؛

– چند مقیاس بودن عملکردها، مقیاس هائی که از پیرامون سایت شروع می شوند و تا مقیاس های شهری و فراشهری پیش میروند؛

– متصل شدن با پهنه های بلافصل شهر و فراهم آوردن پیوند بین فازهای توسعه یافته ۱ و ۲ و ۳ با فازهای دیگر در حال شکل گیری؛

– توجه جدی به فرایند اجرا شدن طرح و کیفیت اجرا و در نظر داشتن تصویری ازهزینه ها و برآوردمالی طرح، بویژه در مرحله دوم مسابقه.

– خواست کارفرما در مرحله دوم پرورش و پردازش ایده ها و ارائه نقشه های شهرسازی و معماری در حد فاز یک می باشد.

ملزومات هدایت کننده برای برنامه ریزی و طراحی مرکز اجتماعی شهر جدید پرند

در چهارچوب برنامه فیزیکی تالار فرهنگی – اجتماعی شهر پرند، سه دسته کاربری در نظر گرفته شده است. دسته ی اول تحت عنوان کاربری های هنری – تفریحی به هفت هنر (سینما، تاتر، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، معماری و شعر) توجه دارد و برای مثال شامل موارد زیر می باشد:

 • سالن های سینما و سالنهای همایش
 • سالن های تاتر و موسیقی
 • فضاهای نمایشگاهی مشترک برای نمایش آثار نقاشی، مجسمه سازی و معماری
 • سالن های سخنرانی و شعر

و سایر ریز فضاهای مرتبط دسته ی دوم، کاربری های فرهنگی – اجتماعی شامل فضاهای زیراست:

 • سالن تجمعات آیینی
 • کتابخانه
 • کانون هایپرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • نگارخانه
 • موزه
 • فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگی
 • بازارچه حراج های هنری
 • موسسات و دفاتر روزنامه و مجله
 • دفاتر NGO ها
 • مسیرهای پیاده (مسیر تندرستی)
 • لوپ های دوچرخه سواری
 • فضاهای باز با کاربری های ورزشی
 • گلخانه پرورش نهال و بذرهای بومی
 • فضای اتفاقات اجتماعی رویداد محور
 • کارگاه های خلاقیت…

و دسته ی سوم از کاربری ها نیز تحت عنوان کاربری های خدماتی نظیر پارکینگ، مسیرهای ارتباطی سواره و محوطه سازی مد نظر هستند.

شرکت کنندگان آزاد هستند که با حفظ چهارچوبِ سه کاربری اصلی هنری – تفریحی، فرهنگی – اجتماعی و خدماتی فضاهای ارائه شده را بر حسب طرح خود کم یا زیاد کنند.

در ادامه توجه به موارد زیر در فرایند طراحی می تواند راهگشا باشد:

آ. بر اساس ضوابط و معیارهای طرح جامع و طرح تفصیلی در دست تهیه، عملکرد غالب برای زمین تالاراجتماعی – فرهنگی شهر پرند با سطح اشغال ۲۰ درصد در نظرگرفته شده؛

ب. ۲۰ درصد سطح اشغال این اراضی حدود ۷۰۰۰ متر مربع است که در سه طبقه معادل ۲۱۰۰۰ متر مربع زیربنا میباشد؛ این میزان از ساخت و ساز به منزلۀ حداکثر ساخت و ساز تلقی می شود و شرکت کنندگان میتوانند با کمتر از این میزان نیز ایده طراحی را به سامان برسانند. اراضی باقیمانده در اختیار محوطه سازی قرار میگیرد. مسیرهای پیاده (مسیرتندرستی) و اتصال با پهنه های پیرامون، لوپ یا لوپهای دوچرخه سواری، درختکاری و انواع فضاهای باز تعریف شده و با سایه به همراه کاربری های ورزشی متناسب با زمین و سرزمین میتوانند محوطه سازی را غنا بخشند؛

ت. از آنجا که فضای باز مجموعه مساحت کافی جهت استقرار کاربری های خدماتی از جمله پارکینگ را در اختیارقرار میدهد لذا میتوان مجموع زیربنای تالار را بین دو دسته کاربریِ هنری -ت فریحی و فرهنگی – اجتماعی تقسیم کرد.

ث. از آنجا که بهره برداری از این تالار در مقیاس های ناحیه، شهرو فراشهر صورت می گیرد، در مقیاس ناحیه ای فضاهای مورد نیاز عبارتند از: کتابخانه ها و سالن های اجتماعات، کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سینما و فضاهائی ازاین قبیل؛

ج. در مقیاس شهر و فراشهر فضاهای مورد نیاز عبارتند ازکتابخانه مرکزی و تخصصی، نگارخانه، موزه، فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگی، سالن اجتماعات، سینما، تئاتر، سالن کنسرت، موسسات و دفاتر روزنامه و مجله و فضاهائی ازاین قبیل،

ح. شرکت کنندگان عزیز مناسب است بدانند که دراین فاصلۀ زمانی (۱۴۰۵–1398) امکاناتی به شهر پرند اضافه خواهد شد (مانند برقرار شدن مترو، بهره برداری کامل ازدهکده سلامت و مراکز آموزش عالی و سایر امکاناتی که موجب ارتقا مقام شهر پرند نسبت به سایر شهرهای استان خواهدشد)؛

خ. طرح پیشنهادی باید در دو فازنسبتاً مستقل قابلیت اجرا و بهره برداری داشته باشد؛

د. سالن مناسب موسیقی در مقیاس شهر و فراشهر و یک بازارچه حراج های هنری توصیههای مناسبی در این زمینه به شمار می آیند؛

ذ. کاشت درخت های بومی یکی از خواستهای موکد کارفرما می باشد. درختکاری می بایست با توجه به گونه های بومی که به آب کمتری احتیاج دارند و در ترکیب با مسیرهای پیاده و دوچرخه، طراحی شوند.در نظر گرفتن یک گلخانه برای پرورش انواع نهال ها و بذرهای بومی قابل مطالعه می باشد. بویژه معماری گلخانه خود میتواند نقش مهمی در ایجاد یک نشانه متفاوت حجمی ایفا کند.

ر. برای تمامی کاربری های شهری و فرا شهری می بایست فضای پارکینگ محاسبه و در پیرامون سایت مستقر شود به نحوی که تداخلی با مسیرهای پیاده نداشته باشند. بعلاوه مسیرهای سواره ویژه سرویس، اورژانس و حمل ونقل کالا و از این قبیل در نظر گرفته شود.

ز. نکته دیگری که در طراحی می توان به آن توجه داشت درنظر گرفتن توام فضاهای باز، نیمه باز و بسته برای پاسخگویی به کاربری های گفته شده است. به علاوه تشخیص بهترین موقعیت استقرار بنا با توجه به همجواری ها و دسترسی های سایت برعهده ی طراح است.

شرایط شرکت کنندگان

درمرحله اول، عموم فارغ التحصیلان و دانشجویان معماری و شهرسازی، شخصیت های حقیقی و حقوقی میتوانند در این مسابقه شرکت کرده و ایده ها و پیشنهادهای خود را ارائه دهند .طرحهای برنده شده مرحله اول به مرحله دوم مسابقه ورود پیدا خواهند کرد.

تذکر: طرح ها می باید قابلیت اجرا داشته باشند. شرکت کنندگان می بایست آگاه باشند که رابطه ی نَسبی و سَببیِ درجه اول و دوم با داورها و مدیر مسابقه نداشته باشند، در صورت مشخص شدن، طرح شرکت کننده از فرایند مسابقه حذف خواهد شد.

جوائز

پس ازداوری مرحله اول، ۱۰ طرح برگزیده خواهد شد. نام و طرح شرکت کنندگان برگزیده در یک بروشور به چاپ خواهد رسید. نام برندگان طی نشستی رسمی در رسانه ها اعلام و به هر ۱۰ برنده مبلغ ۳ میلیون تومان جایزه و لوح تقدیر اهدا خواهد شد. با برگزاری مراسم مسابقه درمرحله اول از ۱۰ برنده برای حضور در مرحله دوم دعوت می شود. درپایان مرحله دوم مسابقه کارفرما بایکی ازبرندگان اول تا سوم که طرحشان مناسب برای اجرا باشد قرارداد امضا خواهد نمود. در صورتی که اجرایی بودن هر سه طرح از تصویب داوران گذشته باشد، کارفرما در خصوص انعقاد قرارداد طراحی با یکی از نفرات اول تا سوم مخیر است.

جوایز:

برندگان مرحله اول ،۱۰ نفر، هرکدام ۳ میلیون تومان + لوح تقدیر

ب.برندگان مرحله دوم، ۳ نفر.

نفر اول ۲۰ میلیون تومان + لوح تقدیر، نفر دوم ۱۷ میلیون تومان + لوح تقدیر، نفر سوم ۱۵ میلیون تومان + لوح تقدیر

هیئت داوران

داوران مسابقه به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

– آقای فرهاد احمدی؛

– آقای مهرداد ایروانیان؛

– آقای محمدرضا حافظی؛

– آقای شاهین حیدری؛

– آقای رضا دانشمیر؛

– خانم مهری دهبان(داور علی البدل).

اعضاء هیئت داوران در فرایند تدوین فراخوان به طور موثر مشارکت داشته اند.

برنامه زمانبندی

با توجه به انتشار فراخوان درمهرماه ۱۹۳۸ برنامه زمانی مسابقه آغاز شده و شرکت کنندگان نیازی به ثبت نام ندارند. ارسال طرح در زمان مقرر به همراه فرم مشخصات الزامی است.

برنامه زمان بندی مسابق هبه شرح زیر می باشد:

– تاریخ تحویل مرحله اول مسابقه: ۲۹ الی ۳۰ آبان ۱۹۳۸ (ارسال طرح به همراه فرم مشخصات)؛

– تاریخ داوری مرحله اول و اعلام اسامی برندگان : ۱۰آذر ۱۹۳۸؛

– برگزاری نشست رسانهای برندگان مرحله اول:۱۵آذر۱۹۳۸؛

– شروع مرحله دوم :۱۶ آذر ۱۹۳۸؛

– تحویل مرحله دوم: ۱۵ اسفند ۱۹۳۸؛

– داوری مرحله دوم و اعلام نتایج: اردیبهشت ۱۳۹۹؛

– برگزاری نشست رسانهای مرحله دوم: اردیبهشت ۱۳۹۹؛

کارفرما متعهد می شود که جوایز مسابقه را در نشست رسانه ای به برندگان اهدا کند. بنا به شرایط ذکر شده کارفرما با یکی از سه برنده قرارداد امضا خواهد کرد و در ادامه طراح می بایست متخصصین تیم اجرایی خود را معرفی نماید.

آدرس ثبت نام و سایت تحویل مدارک مسابقه:

شرکت کنندگان برای کسب اطلاعات و دریافت مدارک مورد نیاز مسابقه به لینک مخصوص مسابقه در وبسایت شرکت عمران شهر جدید پرند (www.parand.ntdc.ir) مراجعه کنند. مدارک ارسالی درموعد مقرر برای مرحله اول به صورت دیجیتال و به شرح زیر می باشند:

۱- فرم مشخصات شرکت کننده/شرکت کنندگان؛

۲- ۴ اسلاید شامل تمامی ایدئوگرامها، دیاگرامها، نقشه های معماری ترسیمات سه بعدی، متن ها و تحلیل ها؛ اسلایدها درقطع (A3) قابلیت چاپ داشته باشند، با کیفیت تصویر (۳۰۰dpi) در فرمتPDF با حجم حداکثر  15Mb ارائه شوند، توضیح ایده ها حداکثردر ۱۰۰ کلمه بر روی اسلایدها آورده شود. توجه شود که در زمان داوری، اسلایدها بر روی صفحه نمایش داده (Project) میشوند. توضیحات کلی نیز باید حداکثر در ۵۰۰ کلمه در یک صفحه A4 به صورت یک فایلPDF جداگانه ارائه شود. بر روی مدارک ارسالی نباید نام، عکس، لوگو یا نشانه و اطلاعات دیگری از شرکت کنندگان قرار گیرد. فرم ثبت نام و اطلاعات مورد نیاز در سایت مسابقه قابل دانلود است، این فرم باید توسط شرکت کنندگان تکمیل و امضا شود و به همراه مدارک مرحله اول آپلود و ارسال شود.ارسال همزمان فرم مشخصات و مدارک خواسته شده به منزلۀ شرکت در مسابقه می باشد و شرکت کننده پس از ارسال و معلوم شدن کفایت مدارک یک شناسه پیگیری دریافت می کند. پیگیری های آتی از طریق این شناسه میسر خواهد بود. ارسال ناقص و یا مازاد مدارک به حذف شرکت کننده منجر می شود. در سایت شرکت عمران شهر جدید پرند مجموعه نقشه ها و مدارک مورد نیاز و پژوهشهای مرتبط برای مطالعه شرکت کنندگان تدارک دیده شده است.

بازدید از زمین مسابقه

علاقمندان می توانند جهت هماهنگی برای بازدید زمین از ساعت ۱۵ الی ۱۶ با آقای مهندس رضا قزوینی تماس بگیرند.

شماره تماس شرکت عمران: ۵۶۷۹۰۰۳۶ الی ۸ داخلی ۲۵۴ و داخلی ۲۳۴ و داخلی ۲۰۲ :

موبایل:  09128813810 ساعات تماس: ۱۵ الی ۱۶

علاقمندان میتوانند برای طرح پرسشهای فنی و موضوعی با آدرس ایمیل مدیر مسابقه، محمدرضا حائری مازندرانی ارتباط برقرار کنند:

Andishe.Iranshahr@yahoo.com

مدارک مسابقه:

دانلود فایل فراخوان به همراه فرم ثبت نام

دانلود فایل  PowerPoint فراخوان

– دانلود اسناد شماره ۱

– دانلود اسناد شماره ۲

 

تحریریه خط معمار

منبع: وب سایت مسابقه

تعداد بازدید: 3,521
استخدام معمار 99

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *