دسته: پانته آ اسلامی

طراحی نما و معماری ویلای مسکونی UP، گروه معماری ارش بعد چهارم

طراحی نما و معماری ویلای مسکونی UP معماری: استودیو طراحی ارش بعد چهارم معماران مسئول: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی موقعیت: ایران، تهران، آبعلی مساحت: ۱۴۰۰ مترمربع سال: ۲۰۱۶ معمار: این پروژه بر روی زمینی با چند شیب متفاوت واقع شده بود که یک معضل بسیار بزرگ برای طراحی معماری، حل کردن مساله ی چند شیبی فضا بود. ساختار این...

معماری و طراحی داخلی مجتمع مسکونی آتین 11 _ استودیو ارش بعد چهارم

  معماری و طراحی داخلی آتین 11 معمار: علیرضا شرافتی،پانته آ اسلامی کاربری: مسکونی مساحت:11300 متر مربع موقعیت: ایران، تهران   استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار

معماری و طراحی داخلی مجتمع مسکونی سنبل _استودیو ارش بعد چهارم

معماری و طراحی داخلی مجتمع مسکونی سنبل معمار: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی کاربری: مسکونی موقعیت: ایران ، تهران کارفرما: بخش خصوصی مساحت:3100 متر مربع استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار

معماری و طراحی داخلی مجتمع مسکونی درووس_ استودیو معماری ارش بعد چهارم

معماری و طراحی داخلی مجتمع مسکونی درووس معمار: علیرضا شرافتی، پانته ا اسلامی کاربری: مسکونی موقعیت: ایران ، تهران مساحت:4470 متر مربع استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار

معماری و طراحی داخلی دفتر اداری دو افیس دو برادر_ استودیو ارش بعد چهارم

معماری و طراحی داخلی دفتر اداری دو افیس دو برادر معمار: علیرضا شرافتی، پانته ا اسلامی کاربری: اداری موقعیت: ایران ، تهران مساحت:۵۱۲ متر مربع   استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار

معماری و طراحی داخلی مجتمع مسکونی افق _ استودیو ارش بعد چهارم

معماری و طراحی داخلی مجتمع مسکونی افق معمار: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی کاربری: مسکونی موقعیت: ایران ، تهران مساحت:280000 متر مربع   استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری شیرودی_استودیو ارش بعدچهارم

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری شیرودی معمار: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی کاربری: اداری موقعیت: ایران،تهران مساحت: 1480 متر مربع   استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار  

معماری و طراحی داخلی مجتمع فرهنگی ،تجاری نارنجستان_استودیو ارش بعد چهارم

معماری و طراحی داخلی مجتمع فرهنگی ،تجاری نارنجستان معمار: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی کاربری: فرهنگی ، تجاری موقعیت: ایران،ساری مساحت:43215 متر مربع استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار

معماری و طراحی داخلی مجتمع مسکونی فرمانیه_ استودیو ارش بعد چهارم

معماری و طراحی داخلی مجتمع مسکونی فرمانیه معمار: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی کاربری: مسکونی موقعیت: ایران،تهران،فرمانیه مساحت:35630 متر مربع \   استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار            

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری خرسند2_ استودیو ارش بعد چهارم

معماری و طراحی داخلی ساختمان اداری خرسند2 معمار: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی کاربری: اداری موقعیت: ایران ، تهران مساحت:3800 متر مربع استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار

معماری مجتمع تفریحی مهرگان _ استودیو ارش بعد چهارم

معماری مجتمع تفریحی مهرگان معمار: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی کاربری: خدماتی موقعیت: ایران، مازندران،رویان مساحت:8300 متر مربع     استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار

طراحی ویلای آبلی _ ارش بعد چهارم

طراحی ویلای آبلی معمار: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی کاربری: مسکونی موقعیت: ایران ، تهران،آبلی مساحت:1400 متر مربع استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار

معماری و طراحی داخلی مجتمع چند منظوره فرمانیه_استودیو ارش بعد چهارم

معماری و طراحی داخلی مجتمع چند منظوره فرمانیه معمار: علیرضا شرافتی،پانته آ اسلامی کاریری: تجاری موقعیت: ایران،تهران،فرمانیه مساحت:290000 متر مربع استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار

معماری و طراحی داخلی ساختمان مسکونی دولت_ استودیو ارش بعد چهارم

معماری و طراحی داخلی ساختمان مسکونی دولت معمار: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی کاربری: مسکونی مکان : تهران مساحت: 540 متر مربع      

معماری مجتمع مسکونی پارلمان_استودیو ارش بعد چهارم

معماری مجتمع مسکونی پارلمان معمار: علیرضا شرافتی،پانته آ اسلامی کاربری: مسکونی مکان: تهران مساحت:54000 مترمربع استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار

طراحی معماری فروشگاه شالی شاپ_ ارش بعد چهارم

طراحی معماری فروشگاه شالی شاپ معمار:علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی کاربری: تجاری مکان: مازندران،آمل مساحت:2500 متر مربع   استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار

معماری مجتمع مسکونی دولت_استودیو ارش بعد چهارم

معماری مجتمع مسکونی دولت معمار: استودیو ارش بعد جهارم مکان: ایران،تهران مساحت: 315 متر مربع استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار

معماری مجتمع چندمنظوره شریعتی_استودیو ارش بعد چهارم

معماری مجتمع چندمنظوره شریعتی معمار: استودیو ارش بعد چهارم کاربری : تجاری ،اداری مکان: ایران ، تهران مساحت: 33000 مترمربع     استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار