دسته: زهرا آرمند

معماری و معماری داخلی آپارتمان مینا_ گروه معماران رویداد

معماری و معماری داخلی آپارتمان مینا معمار: زهرا آرمند،مصطفی امید بخش کاربری: مسکونی موقعیت: ایران،تهران،نیاوران مساحت:2450 متر مربع استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار

معماری و طراحی داخلی ویلای گلستانه_ گروه معماری رویداد

معماری و طراحی داخلی ویلای گلستانه معمار:زهرا آرمند،مصطفی امید بخش کاربری: مسکونی تک واحدی موقعیت: ایران، چالوس، زاوات غربی مساحت: 135 متر مربع