برچسب: یازدهمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال 1394

یازدهمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال ۱۳۹۴

یازدهمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال ۱۳۹۴

معماران مدعو: بهرام کلانتری و کوروش دباغ موضوع: سبکی تحمل‌ناپذیر طراحی اعضای پنل گفتگو: سام طهرانچی، علی کرمانیان، محمدرضا نیکبخت

استودیو معماری سفید

تحریریه خط معمار… ادامه مطلب