برچسب: نکات مهم در دکوراسیون داخلی

آموزش و نکات طراحی داخلی – بخش چهارم

در ادامه ی آموزش نکات طراحی داخلی با توجه به فضا، بخش چهارم این آموزش را برای شما همراهان خط معمار آماده نموده ایم. در این بخش نکات دیگری از طراحی داخلی در قالب بررسی یک فضا مطرح می گردند. چنانچه بخش اول آموزش را مطالعه نکرده اید، می توانید از طریق لینک زیر بخش اول و دوم وسوم نکات طراحی داخلی را مطالعه نمایید:

آموزش و نکات طراحی داخلی – بخش اول

آموزش و نکات طراحی داخلی – بخش دوم

آموزش و نکات طراحی داخلی – بخش سوم

۱۶ –

آشپزخانه دیواری:

با حذف کانتر جلوی آشپزخانه و یکسان … ادامه مطلب

آموزش و نکات طراحی داخلی – بخش سوم

در ادامه ی آموزش نکات طراحی داخلی با توجه به فضا، بخش سوم این آموزش را برای شما همراهان خط معمار آماده نموده ایم. در این بخش نکات دیگری از طراحی داخلی در قالب بررسی یک فضا مطرح می گردند. چنانچه بخش اول آموزش را مطالعه نکرده اید، می توانید از طریق لینک زیر بخش اول و دوم نکات طراحی داخلی را مطالعه نمایید:

آموزش و نکات طراحی داخلی – بخش اول

آموزش و نکات طراحی داخلی – بخش دوم

۱۱ –

طراحی اختصاصی اتاق خواب:

از آنجا که اتاق خواب فضای مخصوص یک نفر یا ماکزیمم دو نفر می … ادامه مطلب

آموزش و نکات طراحی داخلی – بخش دوم

در ادامه ی آموزش نکات طراحی داخلی با توجه به فضا، بخش دوم این آموزش را برای شما همراهان خط معمار آماده نموده ایم. در این بخش نکات دیگری از طراحی داخلی در قالب بررسی یک فضا مطرح می گردند. چنانچه بخش اول آموزش را مطالعه نکرده اید، می توانید از طریق لینک زیر بخش اول نکات طراحی داخلی را مطالعه نمایید:

آموزش و نکات طراحی داخلی – بخش اول

۶ –

اتاق صورتی

 ترکیبات مختلف از صورتی تا بنفش (ترکیب قرمز و آبی بدون رنگ زرد): این ترکیب حس شادی را القاء می کند و تا حدی رنگ دخترانه … ادامه مطلب

آموزش و نکات طراحی داخلی – بخش اول

مقدمه: در این آموزش قصد داریم نکاتی از طراحی داخلی را با توجه به فضاهای مختلف مورد بررسی قرار دهیم. به عبارت دیگر، با بررسی فضاهای مختلف، نکات استفاده شده و نقاط ضعف و قوت هر فضا را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا بصورت عملی با نکات طراحی داخلی آشنا شده و در نهایت یک مجموعه ی آموزش طراحی داخلی و بررسی نکات را داشته باشیم. خط معمار را همراهی کنید.

نکات آمورشی طراحی داخلی

۱٫

دوتکه شدن دیوار پشت باعث تاکید بر فرم یک تکه کانتر اطلاعات شده است. استفاده از رنگ سرد ملایم در دیوار پشت در … ادامه مطلب