برچسب: نشست معماری شهریور 95

نشست یازدهم معماری “یکصد معمار، یکصد انتخاب”

نشست یازدهم "یکصد معمار، یکصد انتخاب"

بناهای برگزیده معماری معاصر ایران از نگاه معماران

دویست و نوزدهمین گفتمان هنر و معماری

دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۶ تا ۱۹

خانه گفتمان شهر و معماری

تهران، خیابات طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴

 

تحریریه خط معمار

منبع: http://archline.ir… ادامه مطلب