برچسب: معماران برنده ی جایزه معمار

لیست برندگان جایزه معمار ۹۲

ساختمان‌های مسکونی

رتبه‌ی اول: خانه شریفی‌ها، دفتر «دیگر»، علیرضا تغابنی

رتبه ی دوم: مجموعه مسکونی باغچه ناژوان، دفتر فرآیند منطقی در طراحی معماری، احسان حسینی، الهام گرامیزاده

رتبه ی سوم: ویلای ساوه، گروه معماری کارند، علی شریعتی، دخی سربندی (مطالعه این ویلا در وب سایت خط معمار)

تقدیرشدگان

خانه‌ای برای یک خانواده گسترده، کوروش رفیعی، منیژه رفیعی

پروژه کیلی، سیدجلیل موسوی

ساختمان‌های عمومی

رتبه‌ی اول: مجموعه اتومبیلرانی کارتینگ پرند، الریک لونباخ، مهدی مرادی، حمید عباسلو

رتبه ی دوم: مرکز تحقیقات الکترونیک فُطْروسی، شیوه دگردیس، امیرحسین طاهری

رتبه ی سوم: ساختمانی در پَخ، دفتر معماری آینه، علی دهقانی، علی سلطانی، عاطفه … ادامه مطلب