برچسب: فضای سبز شهری

دانلود مطالعات ضوابط و معيارهاي احداث فضاي سبز شهري

اصولاً پاركها مجموعه اي از فضاهاي سخت و فضاهاي سبز مي باشند كه هر يك بعنوان مكمل ديگري عمل مي كند. بطوركلي فضاهاي سخت شامل مبلمان ، عناصر معماري، كف سازيها و غيره بوده و تابعي از ويژگيهاي و اصول معماري پارك مي باشد كه بايستي دقيقاً در مراحل طراحي پارك به آنها توجه شده و براساس نوع عملكرد آنها مقادير مناسب آن برآورد گردد. در ادامه با خط معمار همراه باشید….

دانلود مطالعات ضوابط و معيارهاي احداث فضاي سبز شهري

استودیو طراحی سفید

تحریریه خط معمار

 … ادامه مطلب