برچسب: طرح پارکینگ ساختمان

طرح هایی برای درب پارکینگ، این مجموعه متفاوت

شاید به این موضوع فکر نکرده باشید که برای پارکینگ هم می توان با جستجو در اینترنت به نمونه هایی بسیار خوب رسید! اما ما قصد داریم این کار را بکنیم. قصد داریم معماری و طراحی را از دورافتاده ترین نقاط یک ساختمان تا قسمت های بسیار پر رنگ بررسی کنیم و برای همه ی قسمت ها ایده و نمونه ارائه دهیم. امید ما این است که برای کسانی که به دنبال ایده و طرح می گردند، نمونه های خوب و ارزنده ای را ارائه نماییم.

با این توضیح، به سراغ مجموعه ای از درب های پارکینگ می رویم. پارکینگ … ادامه مطلب