برچسب: سقف شیروانی چوبی

مزایای سقف شیروانی در دکوراسیون داخلی

اکثر خانه هایی که سقف شیروانی دارند، زیر سقف را می پوشانند تا سقف صاف و یک دست شود و شیروانی بودن سقف را پنهان می کنند و از فضای بین سقف کاذب و سقف شیروانی به عنوان انبار استفاده می کنند. دلیل این امر این است که بسیاری از مردم احساس می کنند سقف شیروانی، دکوراسیون داخلی خانه را به هم میزیزد و سقف بلند را دوست ندارند. در این بخش ما برای شما نمونه هایی از استفاده از سقف شیروانی را آماده کردهایم تا نظر شما را عوض کنیم. استفاده از یک طراح داخلی و یک دکوراتور، می … ادامه مطلب