برچسب: دکوراسیون مطب دکتر

طراحی داخلی کلینیک چشم و گوش و فروشگاه محصولات مرتبط

طراحی داخلی کلینیک چشم و گوش و فروشگاه محصولات مرتبط

فضایی که در این بخش قصد بررسی آن را داریم، ترکیب دو فضای متفاوت در قالب یک مجموعه است. فضای درمانی و فروشگاهی.

Leightons Opticians & Hearing Care عنوان کلینیک و فروشگاهی است که در آن خدمات مربوط به چشم پزشکی و گوش پزشکی ارائه می شود و در فضای ورودی مغازه نیز فروشگاهی قرار داد که محصولات پزشکی مرتبط با چشم و گوش را ارائه می نماید. بنابراین با فضای درمانی – فروشگاهی روبرو هستیم که در توع خود جالب توجه است. این درمانگاه – فروشگاه در شهر Reading … ادامه مطلب