برچسب: دانلود پاورپوینت معماری بیونیک

دانلود پاور پوینت معماری بیونیک

انسان از بدو پیدایش تا کنون در طبیعت به کندوکاو مشغول است. در طبیعتی که همواره برای او ناشناخته و پررمز و رازبوده است. زمانی او به تدریج از دل طبیعت واژه های تک+نو+لوژی ر ا بیرون کشیدو آنها را برای ترکیب در ذهن خود پروراند و حاصل آن را طی قرنها به زبانهای مختلف بازگو کرد.

رویکرد به طبیعت را در طول تاریخ معماری در آثار بسیاری از بزرگان دیده ایم. از قضا همه معمارانی که بر سر انس با طبیعت بوده اند توانسته اند به دستاوردهای عملی و نظری ارزشمندی دست یابند . به یاد بیاوریم سخن زیبای پل … ادامه مطلب