برچسب: دانلود آرچ اینتریور

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 14

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 14 –

در این بخش، مجموعه شماره ۱۴ از مدل های آماده سه بعدی طراحی خارجی شرکت evermotion را آماده دانلود کرده ایم. این پک شامل ۱۰ صحنه با تکسچرهای کامل آماده رندر کردن  می باشد.این شماره در ۳ds max 9 به بالا و  V-Ray 1.5 SP2 به بالا قابل استفاده می باشد.

برخی از صحنه های موجود در این مجموعه

   

 

    دانلود کاتالوگ آرچ اکستریور شماره ۱۴ PDF

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۱۴ پارت ۱

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۱۴ پارت ۲

    حجم: در حالت غیر فشرده ۱ گیگابایت … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 13

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 13 –

در این بخش، مجموعه شماره ۱۳ از مدل های آماده سه بعدی طراحی خارجی شرکت evermotion را آماده دانلود کرده ایم. این پک شامل ۱۰ صحنه با تکسچرهای کامل آماده رندر کردن  می باشد.این شماره در ۳ds max 9 به بالا و  V-Ray 1.5 SP2 به بالا قابل استفاده می باشد.

برخی از صحنه های موجود در این مجموعه

   

 

    دانلود کاتالوگ آرچ اکستریور شماره ۱۳ PDF

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۱۳ پارت ۱

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۱۳ پارت ۲

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۱۳ پارت ۳ … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 12

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 12 –

در این بخش، مجموعه شماره ۱۲ از مدل های آماده سه بعدی طراحی خارجی شرکت evermotion را آماده دانلود کرده ایم. این پک شامل ۱۰ صحنه با تکسچرهای کامل آماده رندر کردن  می باشد.این شماره در ۳ds max 9 به بالا و  V-Ray 1.5 SP2 به بالا قابل استفاده می باشد.

برخی از صحنه های موجود در این مجموعه

   

 

    دانلود کاتالوگ آرچ اکستریور شماره ۱۲ PDF

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۱۲ پارت ۱

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۱۲ پارت ۲

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۱۲ پارت ۳ … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 11

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 11 –

در این بخش، مجموعه شماره ۱۱ از مدل های آماده سه بعدی طراحی خارجی شرکت evermotion را آماده دانلود کرده ایم. این پک شامل ۱۰ صحنه با تکسچرهای کامل آماده رندر کردن  می باشد.این شماره در ۳ds max 9 به بالا و  V-Ray 1.5 SP2 به بالا قابل استفاده می باشد.

برخی از صحنه های موجود در این مجموعه

   

 

    دانلود کاتالوگ آرچ اکستریور شماره ۱۱ PDF

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۱۱ پارت ۱

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۱۱ پارت ۲

    حجم: ۷۶۱ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

  … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 10

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 10

در این بخش، مجموعه شماره ۱۰ از مدل های آماده سه بعدی طراحی خارجی شرکت evermotion را آماده دانلود کرده ایم. این پک شامل ۱۰ صحنه با تکسچرهای کامل آماده رندر کردن  می باشد.این شماره در ۳ds max 9 به بالا و  V-Ray 1.5 SP2 به بالا قابل استفاده می باشد.

برخی از صحنه های موجود در این مجموعه

   

 

    دانلود کاتالوگ آرچ اکستریور شماره ۱۰ PDF

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۱۰ پارت ۱

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۱۰ پارت ۲

    حجم: ۹۰۰ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

 

تحریریه … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 9

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 9 –

در این بخش، مجموعه شماره ۹ از مدل های آماده سه بعدی طراحی خارجی شرکت evermotion را آماده دانلود کرده ایم. این پک شامل ۱۰ صحنه با تکسچرهای کامل آماده رندر کردن  می باشد.این شماره در ۳ds max 9 به بالا و V-Ray 1.5 به بالا قابل استفاده می باشد.

برخی از صحنه های موجود در این مجموعه

   

 

    دانلود کاتالوگ آرچ اکستریور شماره ۹ PDF

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۹ پارت ۱

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۹ پارت ۲

    حجم: ۵۳۵ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

 

تحریریه … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 8

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 8 –

در این بخش، مجموعه شماره ۸ از مدل های آماده سه بعدی طراحی خارجی شرکت evermotion را آماده دانلود کرده ایم. این پک شامل ۱۰ صحنه با تکسچرهای کامل آماده رندر کردن  می باشد.این شماره در ۳ds max 9 به بالا و V-Ray 1.5 به بالا قابل استفاده می باشد.

برخی از صحنه های موجود در این مجموعه

   

 

    دانلود کاتالوگ آرچ اکستریور شماره ۸ PDF

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۸ پارت ۱

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۸ پارت ۲

    حجم: ۵۳۵ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

 

تحریریه … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 7

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 7 –

در این بخش، مجموعه شماره ۷ از مدل های آماده سه بعدی طراحی خارجی شرکت evermotion را آماده دانلود کرده ایم. این پک شامل ۱۰ صحنه با تکسچرهای کامل آماده رندر کردن  می باشد.این شماره در ۳ds max 9 به بالا و V-Ray 1.5 به بالا قابل استفاده می باشد.

برخی از صحنه های موجود در این مجموعه

 

    دانلود کاتالوگ آرچ اکستریور شماره ۷ PDF

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۷

    حجم: ۷۴۷ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

 

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های خط معمار … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 6

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 6 –

در این بخش، مجموعه شماره ۶ از مدل های آماده سه بعدی طراحی خارجی شرکت evermotion را آماده دانلود کرده ایم. این پک شامل ۱۰ صحنه با تکسچرهای کامل آماده رندر کردن  می باشد.این شماره در ۳ds max 8 به بالا و V-Ray 1.5 به بالا قابل استفاده می باشد.

برخی از صحنه های موجود در این مجموعه

   

 

    دانلود کاتالوگ آرچ اکستریور شماره ۶ PDF

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۶ پارت ۱

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۶ پارت ۲

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۶ پارت ۳

   … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 5

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 5 –

در این بخش، مجموعه شماره ۵ از مدل های آماده سه بعدی طراحی خارجی شرکت evermotion را آماده دانلود کرده ایم. این پک شامل ۱۰ صحنه با تکسچرهای کامل آماده رندر کردن  می باشد.این شماره در ۳ds max 8 به بالا و V-Ray 1.5 به بالا قابل استفاده می باشد.

برخی از صحنه های موجود در این مجموعه

   

 

    دانلود کاتالوگ آرچ اکستریور شماره ۵ PDF

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۵ پارت ۱

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۵ پارت ۲

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۵ پارت ۳

    … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 4

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 4 –

در این بخش، مجموعه شماره ۴ از مدل های آماده سه بعدی طراحی خارجی شرکت evermotion را آماده دانلود کرده ایم. این پک شامل ۱۰ صحنه با تکسچرهای کامل آماده رندر کردن  می باشد.این شماره در ۳ds max 8 به بالا و V-Ray 1.5 به بالا قابل استفاده می باشد.

برخی از صحنه های موجود در این مجموعه

     

 

    دانلود کاتالوگ آرچ اکستریور شماره ۴ PDF

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۴ پارت ۱

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۴ پارت ۲

    حجم: ۱.۱۶ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

  … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 3

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 3 –

در این بخش، مجموعه شماره ۳ از مدل های آماده سه بعدی طراحی خارجی شرکت evermotion را برای دانلود آماده نموده ایم .این پک شامل ۱۰ صحنه با تکسچرهای کامل آماده رندر کردن  می باشد. لازم به ذکر است، این شماره در ۳ds max 8 به بالا و V-Ray 1.5 به بالا قابل استفاده می باشد.

برخی از صحنه های موجود در این مجموعه

 

    دانلود کاتالوگ آرچ اکستریور شماره ۳ PDF

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۳ پارت ۱

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۳ پارت ۲

    حجم: ۷۴۰ مگابایت

   … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol 2

دانلود رایگان Evermotion Archexteriors Vol.2 –

مجموعه شماره ۲ از مدل های آماده سه بعدی طراحی خارجی شرکت evermotion آماده دانلود شده است.این پک شامل ۱۰ صحنه با تکسچرهای کامل آماده رندر کردن  می باشد. این شماره در ۳ds max 8 به بالا و V-Ray 1.5 به بالا قابل استفاده می باشد.

تصاویری از این پکیج:

     

 

    دانلود تمام تصاویر در قالب PDF – حجم: ۳ مگابایت

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۲ پارت ۱

   دانلود رایگان آرچ اکستریور ۲ پارت ۲

    حجم: ۸۰۹ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

 

تحریریه خط معمار – این مجموعه … ادامه مطلب