برچسب: بهترین برج های سال2011

۳۵ اسمان خراش برتر سال ۲۰۱۱ از نظر مجله یانکو دیزاین-yankodesign

۳۵ اسمان خراش برتر سال ۲۰۱۱ از نظر مجله یانکو دیزاین-yankodesign

مقام اول: اسمانخراش LO2P طراحی شده توسط  CMJN, Julien Combes & Gaël Brulé موقیعت:دهلی نو،هند

مقام دوم: Flat Tower طراحی شده توسط Yoann Mescam, Paul-Eric Schirr-Bonnans & Xavier Schirr-Bonnans موقعیت:رنس ،فرانسه

مقام سوم: Re-imagining the Hoover Dam طراحی شده توسط: Yheu-Shen Chua

طرح تقدیر شده: Three-dimensional City Grid طراحی شده توسط: Studio DMTW – Marc Anton Dahmen, Rene Lierschaft & Anna-Maria Wiedekind

PoroCity طراحی شده توسط: Khushalani Associates – Rajiv Khushalani, Thomas Kariath & Mihir Sanganee موقعیت:بمبئی ،هند

طراحی شده توسط: Elsa Mendoza Andrés, Moisés Adrián & Hernández García موقعیت: مکزیک

Fish Tower طراحی شده توسط:Hsing-O Chiang موقعیت:

Sports … ادامه مطلب