برچسب: انجمن صنفی دکوراسیون داخلی

فراخوان عضویت مهندسان معمار و شرکت ها و اعطا پروانه فعالیت

فراخوان عضویت مهندسان معمار و شرکت ها و اعطا پروانه فعالیت –

انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران که در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده است، صدای ملی برای معماران و طراحان داخلی در ایران می باشد و با هدف متمرکز نمودن افزایش سطح دانش فنی، علمی و همچنین حمایت های صنفی و ساماندهی اعضاء، از کلیه فعالین صنف، معماران و طراحان دکوراسیون داخلی عضو می پذیرد.

مزایای ارزشمند عضویت در انجمن: تقاضای عضویت داوطلب ها، به لحاظ تطبیق با شرایط اساس نامه انجمن ، مورد بررسی قرار می … ادامه مطلب