دسته: معماری تخصصی

تکسچر کف – floor texture (بخش دوم)

دانلود تکسچر کف (بخش دوم) – کف سنگی، کف سرامیک، کف پارکت، کف کفپوش، کف موزاییک، کف بتن، کف سنگفرش، کف آجر

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر کف ۰۲۹

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1652) تکسچر کف ۰۳۰ دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1652)

تکسچر کف ۰۳۱

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر کف ۰۳۲

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 2667)

تکسچر کف ۰۳۳

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1999)

تکسچر کف ۰۳۴

استودیو طراحی سفید

تحریریه خط معمار… ادامه مطلب

تکسچر کف – floor texture (بخش اول)

دانلود تکسچر کف (بخش اول) – کف سنگی، کف سرامیک، کف پارکت، کف کفپوش، کف موزاییک، کف بتن، کف سنگفرش، کف آجر

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1370)

تکسچر کف ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1769)

تکسچر کف ۰۰۲

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر کف ۰۰۳

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1646)

تکسچر کف ۰۰۴

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1532)

تکسچر کف ۰۰۵

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1426)

تکسچر کف ۰۰۶

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1469)

تکسچر کف ۰۰۷

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر کف ۰۰۸ … ادامه مطلب

تکسچر درب (بخش دوم) – door texture

دانلود تکسچر درب (بخش دوم) – درب جدید ، درب قدیمی، درب چوبی قدیمی، درب چوبی جدید، درب فلزی قدیمی، درب فلزی جدید، درب ورودی

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۱۲۸۸ x 2048)

تکسچر درب ۰۲۹

  دانلود تکسچر (۱۳۳۶ x 2048)

تکسچر درب ۰۳۰

  دانلود تکسچر (۱۴۲۸ x 2048)

تکسچر درب ۰۳۱

  دانلود تکسچر (۱۴۲۸ x 2048)

تکسچر درب ۰۳۲

    دانلود تکسچر (۱۲۸۳ x 2032)

تکسچر درب ۰۳۳

  دانلود تکسچر (۲۱۲۸ x 2784)

تکسچر درب ۰۳۴

  دانلود تکسچر (۲۱۲۸ x 2832)

تکسچر … ادامه مطلب

تکسچر درب (بخش اول) – door texture

دانلود تکسچر درب (بخش اول) – درب جدید ، درب قدیمی، درب چوبی قدیمی، درب چوبی جدید، درب فلزی قدیمی، درب فلزی جدید، درب ورودی

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 3087)

تکسچر درب ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۱۰۹۲ x 2208)

تکسچر درب ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۱۷۰۹ x 2634)

تکسچر درب ۰۰۳

  دانلود تکسچر (۱۶۱۲ x 1820)

تکسچر درب ۰۰۴

    دانلود تکسچر (۱۷۶۴ x 2764)

تکسچر درب ۰۰۵

  دانلود تکسچر (۱۴۲۲ x 2452)

تکسچر درب ۰۰۶

  دانلود تکسچر (۱۴۲۷ x 2568)

تکسچر … ادامه مطلب

تکسچر بتن – concrete texture

دانلود تکسچر بتن – concrete texture

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1568)

تکسچر بتن ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1384)

تکسچر بتن ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1719)

تکسچر بتن۰۰۳

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1719)

تکسچر بتن ۰۰۴

    دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1769)

تکسچر بتن ۰۰۵

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1696)

تکسچر بتن ۰۰۶

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1464)

تکسچر بتن ۰۰۷

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1360)

تکسچر بتن ۰۰۸

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1601)

تکسچر بتن ۰۰۹ … ادامه مطلب

تکسچر آجر – آجر قدیمی (Brick-texture)

دانلود تکسچر آجر – بخش دوم (آجر قدیمی)

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود (۲۰۰۰ x 1469)

تکسچر آجر ۰۰۱

  دانلود (۲۰۰۰ x 1352)

تکسچر آجر ۰۰۲

  دانلود (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر آجر ۰۰۳

  دانلود (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر آجر ۰۰۴

  دانلود (۲۰۰۰ x 1290)

تکسچر آجر ۰۰۵

  دانلود (۲۰۰۰ x 1580)

تکسچر آجر ۰۰۶

  دانلود (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر آجر ۰۰۷

  دانلود (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر آجر ۰۰۸

 

استودیو طراحی سفید

تحریریه خط معمار

 … ادامه مطلب

تکسچر آجر – آجر جدید -(Brick-texture)

دانلود تکسچر آجر – بخش اول (آجر جدید)

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

 

دانلود (۲۰۰۰ x 1290)

تسکچر آجر ۰۰۱

دانلود (۲۰۰۰ x 1503)

تسکچر آجر ۰۰۲

دانلود (۲۰۰۰ x 1503)

تسکچر آجر ۰۰۳

دانلود (۲۰۰۰ x 1225)

تسکچر آجر ۰۰۴

دانلود (۲۰۰۰ x 1400)

تسکچر آجر ۰۰۵

دانلود (۲۰۰۰ x 1503)

تسکچر آجر ۰۰۶

دانلود (۲۰۰۰ x 1452)

تسکچر آجر ۰۰۷

دانلود (۲۰۰۰ x 1510)

تسکچر آجر ۰۰۸

دانلود (۳۷۶۴ x 2520)

تسکچر آجر ۰۰۹

دانلود (۲۴۰۰ x 1607)

تسکچر آجر ۰۱۰

دانلود تکسچر (۱۷۵۸ x 1770)

تسکچر آجر … ادامه مطلب