دسته: پدرام ایزدی

معماری ساختمان ویلای آجری میان ریج

معماری ساختمان ویلای آجری میان ریج

معماران: EZ Studio

معمار اصلی: پدرام ایزدی

تیم طراحی: فروغ حداد

مهندسی : ر.سعادت

مشاور فضای سبز: گودرزی

سرپرست: پدرام ایزدی

عکاس: علی گرجیان

متراژ :۱۵۰ متر مربع

سال:۲۰۲۱

موقعیت: قهدریجان، ایران

کلمات ریشه دار می شوند، درست مثل درختان. خط ریشه و معماری همان کلمه است. درخت، به عنوان کودک در حال رشد و معماری مرز زندگی است. زندگی بین درون و بیرون. هر عنصر اصطلاحی است که وقتی با دیگران ترکیب می شود، جمله ای از فضا ایجاد می کند. این بنیان و اساس مقاله ای است که در این بخش قصد داریم آن را برایتان معرفی کنیم. … ادامه مطلب