دسته: مهرنوش محمدی

بازسازی نمایندگی بیمه البرز – شرکت رهنمای فردا، استودیو طراحی چارسو

معماران مسئول: منا زرگری، صبا غافری، مهرنوش محمدی

موقعیت: ایران، تهران

مساحت: ۱۲۷ مترمربع

نقشه فاز ۲: منا زرگری، صبا غافری، مهرنوش محمدی

اجرا: شرکت استودیو طراحی چارسو

سال طراحی پروژه: ۱۳۹۵

سال اجرای پروژه: ۱۳۹۶

شرح پروژه

در این بخش خط معمار قصد دارد تا  به شرح طراحی نمای داخلی یک دفتر بیمه بپردازد. این پروژه شامل بازسازی و طراحی داخلی فضایی اداری با در نظر گرفتن زمینه های هنری و تبلیغاتی و استفاده بهینه از فضا می باشد. محیط ایجاد شده ی مکانیست که علاوه بر برآورده ساختن نیازهای فضای و کاربردی مورد انتظار، ارتباطات شفاف عرصه ها، … ادامه مطلب