دسته: مرجان فرضیان

معماری ساختمان مسکونی زندگی / دفتر طراحی و ساخت فرامان

پلان های پروژه مسکونی زندگی

معماران: دفتر طراحی و ساخت فرامان

معمار اصلی: مرجان فرضیان

شرکت های سازنده: آجر حیدری، گروه KWC، میکل آنژ، آلومینیوم پیمان، مبلمان روست، شیشه ونوس

تیم طراحی: مرجان زارع دهنوی، انسیه عیدوندی

مهندس سازه: امیرحسین نامی

مدیر اجرایی: علی فرقانیان

ناظر اجرایی: خلیل فرقانیان

عکس ها: استودیو عمل

حوزه: ۳۱۷۰ متر مربع

سال: ۲۰۲۱

شهر: تهران

کشور: ایران

معماری ساختمان مسکونی زندگی مجموعه ای از کنش ها، رویه ها و واکنش هایی است که انسان را به آرزوهایش می رساند. هنر معماری و نحوه تعامل ما با محیط اطرافمان، شادابی است که روح انسان را زنده می کند و مکان … ادامه مطلب