دسته: علی سویزی

معماری مسکونی با نمای آجری در منظر شهری و حریم درونی

معماری مسکونی با نمای آجری در منظر شهری و حریم درونی

شرکت، مهندسین مشاور / دفتر طراحی : دفتر معماری برساو

معماران اصلی : محمد ریحانی شرق، علیرضا مدرسی، علی سویزی

همکاران طراحی : حمیده صرافیان، فائزه صمدی، متینه رضایی، الهام مهدیان، محمد حسین حاجی احمدی، بهار حاجی زاده

طراحی و معماری داخلی : محمد ریحانی شرق، علیرضا مدرسی

مجری : مهندس شایان سعیدی

عکاس پروژه : امیر حسین کریم آبادی ( هلی شات ) عطا صبوری ( داخلی ) فاطمه سویزی ( نما )

نوع سازه : فلز

مساحت : ۲۵۰ متر مربع

زیربنا : ۱۰۳۴ متر مربع

تاریخ شروع و پایان ساخت:  ۱۳۹۸-۱۴۰۱

موقعیت: مشهد، ایران

در پروژه معماری … ادامه مطلب

معماری ساختمان مسکونی افرا / دفتر معماری بارساو

معماری ساختمان مسکونی افرا

معماران: دفتر معماری بارساو

معماران مسئول: محمد ریحانی شرق، علیرضا مدرسی، علی سویزی

تیم طراحی: حمیده صرافیان، فائزه صمدی، متینه رضایی، الهام مهدیان، محمدحسین حاجی احمدی، بهار حاجی زاده

سرپرستی معماری: علی سویزی، علیرضا مدرسی

پیمانکار: شایان سعیدی

عکس ها: فاطمه سویزی

مساحت: ۱۰۳۴ متر مربع

سال: ۲۰۲۳

موقعیت: مشهد، ایران

معماری ساختمان مسکونی افرا پروژه ای است که در آن سعی شده است تا دقیق ترین پاسخ به محیط اطراف همراه با بالاترین بازخورد در تعامل با رویدادهای اطراف برای ساکنین ارائه شود. با توجه به موقعیت و اشراف آن از بلوار اصلی باید از یک طرف منظره شهر … ادامه مطلب