دسته: سینا احمدی

بازسازی ساختمان لولاگر، مهندسان مشاور عمارت خورشید + دفتر طراحی دایره

معماری: مهندسان مشاور عمارت خورشید، دفتر طراحی دایره

معمار مسئول: سینا احمدی، جمشید بایندر، علی مقدم

تیم طراحی: گلزار تراوتی، امیرعباس جنیدی، بهزاد کرم زاده دشتی

موقعیت: ایران، تهران، خیابان نوفل لوشاتو

سال آغاز پروژه: ۱۳۹۲

سال اتمام پروژه: ۱۳۹۴

عکاس: شاهین اکبر خرازی

شرح پروژه

در این بخش قصد داریم تا نمونه ای از بازسازی خانه های قدیمی در تهران را شرح دهیم که در آن تغییر کاربری ساختمان مسکونی به فرهنگی صورت گرفته است. این پروژه پیش از بازسازی خانه ای قدیمی بوده که جزو اولین خانه از مجموعه شش بنای متعلق به دوره رضاشاه به حساب می … ادامه مطلب