دسته: سروناز امتیازی

بازسازی خانه خرمالو ، سروناز امتیازی

بازسازی خانه خرمالو

معمار مسئول: سروناز امتیازی

موقعیت: ایران، تهران

مساحت زیربنا: ۹۵ مترمربع

مساحت زمین: ۱۷۰ مترمربع

اجرا: محمدرضا گودرزی

تأسیسات الکتریکی: عزت کاظمی

تأسیسات مکانیکی: علی گودرزی

گرافیست: سروناز امتیازی، زینب رضایی، زهرا رهنما، نگار صراحی، مرضیه کبیری

عکاس: سروناز امتیازی، فائزه جباری

سال: ۱۳۹۷

شرح پروژه 

پروژه ی حاضر شامل بازسازی یک واحد مسکونی می باشد که در طبقه ی همکف یک آپارتمانی با قدمت ۳۵ سال قرار گرفته است. یکی از ویژگی های شاخص این پروژه وجود حیاطی با متراژ ۵۵ مترمربع می باشد. امروزه معماری و فضا به عنوان مفهومی مرتبط با زندگی نیست، بلکه به کالایی جهت … ادامه مطلب