دسته: ساسان توکلی

طراحی تنیس کورت امیردشت ، شرکت معماری و ساخت مرز زیستن

طراحی تنیس کورت امیردشت

معماری: شرکت معماری و ساخت مرز زیستن

موقعیت: ایران، مازندران، کلارآباد

معماران مسئول: ساسان توکلی ، شقایق جامی

تیم طراحی: ساسان توکلی، شقایق جامی

طراحی منظر: علیرضا سلیم پور

عکاس: محمدحسن اتفاق

تاریخ شروع و اتمام طراحی: دی ۱۴۰۳

تاریخ شروع و اتمام اجرا: دی ۱۴۰۳ – اسفند ۱۴۰۳

مساحت سایت پروژه: ۱۱۰۰ مترمربع

مساحت طبقه همکف: ۷۵۱.۵ مترمربع

مساحت کل ساخته شده: ۷۵۱.۵ مترمربع

مهندس یا مشاور عمران / سازه: سامان توکلی

مهندس یا مشاور تاسیسات الکتریکی: بهنام محمدی

نورپردازي: شرکت آرند

شرکت سازنده/ اجرا : شرکت معماری و ساخت مرز زیستن

مدیر اجرایی پروژه: سامان توکلی

تیم اجرایی … ادامه مطلب

طراحی داخلی شرکت معماری و ساخت مرز زیستن ، ساسان توکلی ، شقایق جامی

طراحی داخلی شرکت معماری مرز زیستن

معماری:شرکت معماری و ساخت مرز زیستن

موقعیت: ایران، مازندران

معماران مسئول: ساسان توکلی ، شقایق جامی

تیم طراحی: ساسان توکلی ، شقایق جامی

طراحی منظر: علیرضا سلیم پور

تاریخ شروع و اتمام طراحی: تیر ۱۳۹۹ – بهمن ۱۳۹۹

تاریخ شروع و اتمام اجرا: اردیبهشت ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۲

مساحت سایت پروژه: ۴۰۰ مترمربع

مساحت طبقه همکف: ۱۶۵ مترمربع

مساحت کل ساخته شده: ۲۱۲ مترمربع

مهندس یا مشاور عمران / سازه: سامان توکلی

مهندس یا مشاور تاسیسات الکتریکی: احسان حقی

مهندس یا مشاور تاسیسات مکانیکی: مهدی محمودی

نورپردازي: شرکت آرند

شرکت سازنده: شرکت معماری و ساخت مرز زیستن

مدیر اجرایی پروژه: … ادامه مطلب