دسته: تابان شیرانی

معماری ویلای حیدرآباد ، استودیو کانتکست

معماری ویلای حیدرآباد

معماران مسئول: زیبا آذر، تابان شیرانی

موقعیت: اصفهان، حیدرآباد

مدیر پروژه: حمید رضا یکدانه

مشاور اجرایی پروژه: امیرحسین قاسمی

گرافیک: شهاب شماعی زاده

تیم ارایه: مرجان فقهی

عکاس: محمود گلستان نژاد

سال طراحی: ۱۳۹۸-۱۴۰۰

جوایز کسب شده: “ویلا حیدرآباد ” فینالیست جایزه قاره ای آسیا ۲A( بخش landscape) در سال ۲۰۲۱

شرح پروژه

داستان معماری ویلای حیدرآباد از یک اسکلت موجود درانتهای سایت آغاز شد. همچنین زمین هندسه ای به صورت متوازی الاضلاع و دارای گوشه های تیز و یک متر ازسطح کوچه باغ مجاورش پایین تر بود.

ابتدا مساله ی طراحان این بود که چگونه از کوچه باغ که … ادامه مطلب