دسته: الهام فرخی

معماری آپارتمان مسکونی نفت ، دفتر معماری آروین

معماری آپارتمان مسکونی نفت

نام شرکت مشاور و یا دفتر معماری: دفتر معماری آروین

موقعیت: تهران، بزرگراه ارتش

معمار مسئول: الهام فرخی

همکاران طراحی: الهام فرخی، یگانه موحدی، فاطمه قنبری

طراحی داخلی: الهام فرخی، یگانه موحدی

تاریخ طراحی: زمستان ۱۳۹۹

تاریخ شروع و اتمام اجرا: اواخر سال ۱۳۹۹ پایان ۱۴۰۲

مساحت سایت پروژه: ۲۰۲.۵ متر مربع

مساحت کل ساخته شده: ۷۷۰ متر مربع

مهندس یا مشاور عمران / سازه: بهبود بوستانی

شرکت سازنده: دفتر معماری آروین

مدیر اجرایی پروژه: ناصر هاشمی

تیم اجرایی پروژه: محمدرضا نجفی، فرید سیفی

سرپرست کارگاه: محمدرضا نجفی

سه بعدی و ارائه: یگانه موحدی، فاطمه قنبری

گرافیست: الهام فرخی، یاسمین … ادامه مطلب