ساختمان اداری رزیتان، محمد مجیدی

ساختمان اداری رزیتان _ محمد مجیدی

ساختمان اداری رزیتان

منتخب هیات داوران مسابقه معمار ۸۶

موقعیت : ایران، تهران، بومهن، پارک فن‏آوری پردیس

سال طراحی: ۱۳۸۴

مساحت زمین: ۱۰۰۰ مترمربع

مساحت ساخته شده: ۱۲۵۰ مترمربع

رونـد شکل‌گیری ایـده اصلـی معمـاری، بر مبنای دسته‌بندی‌هـای عملکردی مـورد نظر کارفرما پیش رفت، کـه عبارت بود از پنج واحـد آزمایشگاهی اصلی و فضاهـای جنبی آن‌ها.آماده‌سـازی فضای مناسب با استفاده پنج گـروه متخصصـان فضاهای آزمایشگاهی و مدیریتی برمبنـای زندگی و حرکت روزانـه در فضایـی دو طبقـه بـه عنـوان مسألـه اصلـی این پـروژه تعریف گردیـد. ارتبـاط مابین فضاهای اصلـی و جنبی بهانه‌ای شـد تا با انتظام فضایـیِ بخش‌های یک ساختمـان دو طبقـه در چهارتراز نیم طبقه، ارتباط عملکردی بدل بـه ارتباطـی ساختـاری-فضایی گـردد. شفاف شـدن فضای ارتباطـی در محـور اصلـی پروژه، انگیزه طی کـردن این مسیر ارتباطی را فراهم می‌سازد. احجام تفکیک شـده هر یک از فضاهـای داخلـی، ساختـار حجمی پروژه را تشکیل می‌دهد. نورگیری پروژه از فاصله بین این احجام متمایز—که خـود ترکیبی از دو مصالـح متفاوت با جنسیت و رنگ متفاوت هستند (آجرنسـوز و سنگ تراورتن سفید )—و نیز فاصله بین ترازهای مختلف سطـوح تأمین می‌گردد.

ساختمان اداری رزیتان _ محمد مجیدی

ساختمان اداری رزیتان _ محمد مجیدی

ساختمان اداری رزیتان _ محمد مجیدی

استودیو معماری سفید

تحریریه خط معمار

تعداد بازدید: 2,991

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *