دیتیل کف ۱

دیتیل و جزئیات پی یا شالوده بتنی

پی یا شالوده بتنی
شلوده منفرد Det F.N-01
شالوده نواری Det F.N-01
شالوده گسترده Det F.N-01

دیتیل و جزئیات اتصال آستانه در همکف

جزئیات اتصال آستانه در همکف
آستانه فلزی Det F.G-01
آستانه فلزی در کف سرویس Det F.G-02
آستانه فلزی Det F.G-03
آستانه فلزی در کف سرویس یا آشپزخانه Det F.G-04
آستانه فلزی در کف سرویس یا آشپزخانه Det F.G-05
آستانه سنگی در کف سرویس یا آشپزخانه Det F.G-06
آستانه سنگی در کف سرویس Det F.G-07
آستانه سنگی  Det F.G-08
آستانه سنگی در کف سرویس Det F.G-09
آستانه فلزی در ورودی Det F.G-10

دیتیل و جزئیات اختلاف سطح در همکف

 
جزئیات اختلاف سطح در همکف
با پوشش سنگ Det F.H-01
با پوشش سنگ Det F.H-02
با پوشش سنگ Det F.H-03
پله موزائیک Det F.H-04
پله موزائیک Det F.H-05
پله آجری Det F.H-06
پله با ساختار بتنی با پوشش سنگ Det F.H-07
پله با ساختار آجری با پوشش سنگ Det F.H-08
پله با ساختار آجری با پوشش سنگ (با عایق) Det F.H-09
پله با ساختارسنگی با پوشش سنگ (با عایق) Det F.H-10
پله با زیر سازی سنگی با پوشش آجر Det F.H-11

دیتیل و جزئیات درز انبساط

جزئیات درز انبساط
درز انبساط در کف پارکینگ Det F.J-01
درز انبساط در همکف Det F.J-02
درز انبساط در همکف Det F.J-03
در کف با عایق رطوبتی Det F.J-04
درزهای انبساط و انقباض Det F.J-05

دیتیل و جزئیات دست انداز

جزئیات دست انداز
دست انداز بلوک بتنی – با در پوش بتنی Det F.M-01
دست انداز بلوک بتنی – با در پوش سنگ Det F.M-02
دست انداز بلوک بتنی – با در پوش چوب Det F.M-03
دست انداز بلوک بتنی – با در پوش چوب Det F.M-04
دست انداز بلوک بتنی – با در پوش سرامیک Det F.M-05
دست انداز آجری با در پوش سنگ Det F.M-06
دست انداز آجری با در پوش چوب Det F.M-07
جزئیات حفاظ فلزی Det F.M-08
جزئیات حفاظ فلزی Det F.M-09
جزئیات حفاظ فلزی Det F.M-10

دیتیل و جزئیات سرویس ها در همکف

جزئیات سرویس ها در همکف
کفشوی پیش ساخته در همکف Det F.K-01
کفشوی در سرویس ها Det F.K-02
زیر دوشی پیش ساخته Det F.K-03
توالت ایرانی Det F.K-04
کاسه توالت فرنگی Det F.K-05
جزئیات اجرای تی شویه Det F.K-06

دیتیل و جزئیات کانال های تاسیساتی

جزئیات کانال های تاسیساتی
محل عبور لوله های تاسیساتی Det F.L-01
محل عبور لوله های تاسیساتی Det F.L-02
کانال تاسیساتی آجری Det F.L-03
کانال تاسیساتی بتنی Det F.L-04
کانال تاسیساتی آجری Det F.L-05
کانال تاسیساتی بتنی Det F.L-06

دیتیل و جزئیات سکو ، پریز ،کف

سایر موارد
جزئیات پریز برق در کف Det F.I-01
جزئیات کانال کنترل بتنی Det F.I-02
جزئیات سکوی بار انداز Det F.I-03
جزئیات سکوی بار انداز Det F.I-04
کف کاذب در همکف – با پوشش چوب یا ترکیبات پلیمری Det F.I-05
کف کاذب با پوشش فلز Det F.I-06
جزئیات سکو یا پله در همکف – سکوی چوبی Det F.I-07
سکو یا پله در همکف – با پوشش نهایی ورق پلیمری Det F.I-08
سکو یا پله در همکف – با پوشش کاشی یا سرامیک Det F.I-09
سکو یا پله در همکف – با پوشش نهایی چوب Det F.I-10
سکو یا پله در همکف – با پوشش نهایی مواد نساجی Det F.I-11
  Det F.I-12
جزئیات پوشش کف (لاستیکی ) در فضاهای بهداشتی Det F.I-13

دیتیل و جزئیات کف های با لایه مقامتی بتن

کف های با لایه مقاومتی بتن
با پوشش سنگ Det F.D-01
با پوشش سرامیک Det F.D-02
با پوشش موزائیک Det F.D-03
بدون پوشش نهایی Det F.D-04
با پوشش سنگ Det F.D-05
با پوشش سرامیک Det F.D-06
با پوشش موزائیک Det F.D-07
بدون پوشش نهایی Det F.D-08
با پوشش چوب Det F.D-09
با پوشش موزائیک Det F.D-10
با پوشش ترکیبات نساجی Det F.D-11
با پوشش سنگ Det F.D-12
با پوشش چوب Det F.D-13
با پوشش سرامیک  Det F.D-14
با پوشش موزائیک Det F.D-15
با پوشش ترکیبات پلیمری  Det F.D-16
با پوشش ترکیبات نساجی  Det F.D-17

دیتیل و جزئیات کف های با لایه مقاومتی خاک

کفسازی محوطه – کف های با لایه مقاومتی خاک
با پوشش قطعات پیش ساخته بتنی Det F.E-01
با پوشش آجر سیمانی Det F.E-02
با پوشش سنگ لاشه Det F.E-03

دیتیل و جزئیات کف های با لایه مقاومتی شفته

کف های با لایه مقاومتی شفته
با پوشش بتن  Det F.A-01
با پوشش آجر سیمانی Det F.A-02
با پوشش سنگ Det F.A-03
با پوشش آجر Det F.A-04
با پوشش سرامیک Det F.A-05
با پوشش موزائیک Det F.A-06
با پوشش بتن  Det F.A-07
با پوشش آجرسیمانی Det F.A-08
با پوشش سنگ Det F.A-09
با پوشش موزائیک Det F.A-10
با پوشش سنگ Det F.A-11
با پوشش سرامیک Det F.A-12
با پوشش موزائیک Det F.A-13

دیتیل و جزئیات کفسازی سرویس ها در همکف

جزئیات سرویس ها در همکف
کفشوی پیش ساخته در همکف Det F.K-01
کفشوی در سرویس ها Det F.K-02
زیر دوشی پیش ساخته Det F.K-03
توالت ایرانی Det F.K-04
کاسه توالت فرنگی Det F.K-05
جزئیات اجرای تی شویه Det F.K-06

دیتیل و جزئیات کفسازی محوطه-کف های با لایه مقاومتی خاک

کفسازی محوطه – کف های با لایه مقاومتی خاک
با پوشش قطعات پیش ساخته بتنی Det F.E-01
با پوشش آجر سیمانی Det F.E-02
با پوشش سنگ لاشه Det F.E-03

دیتیل و جزئیات کف های با لایه مقاومتی سنگ

کف های با لایه مقاومتی سنگ
با پوشش سنگ Det F.C-01
با پوشش آجر Det F.C-02
با پوشش سرامیک Det F.C-03
با پوشش موزائیک Det F.C-04
با پوشش نهایی بتن Det F.C-05
با پوشش آجر Det F.C-06
با پوشش چوب Det F.C-07
با پوشش ترکیبات نساجی Det F.C-08

تحریریه خط معمار

منبع: http://archline.ir