دانلود رایگان پایان نامه معماری هتل ۴ ستاره، پلان ها،رندر، word و ppt

پایان نامه معماری هتل ۴ ستاره

دانلود رایگان رساله کامل هتل ۴ ستاره، پلان ها،رندر، word و ppt –

اگر بدنبال یک رساله و پروژه کامل برای هتل ۴ ستاره هستید، پیشنهاد می کنیم این بخش را به هیچ وجه از دست ندهید. در این بخش، پایان نامه کامل در مورد یک هتل ۴ ستاره به انضمام تمام فایل های مورد نیاز قرار داده شده است. فایل word پایان نامه ۱۶۳ صفحه ای، شامل مطالعات معماری هتل، ریزفضاها و… نیز به عنوان یک رساله کامل مطالعات معماری هتل ۴ ستاره نیز در این بخش قرار داد که به عنوان یک رساله ی کامل می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پلان تمامی طبقات هتل، سایت پلان و برش های نما نیز در فایل دانلودی قرار داده شده اند. در نهایت رندرهای نمای هتل نیز در این فایل وجود دارند.

در ادامه فهرست فایل word این رساله رو مشاهده می کنید:

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۲

فصل دوم : مطالعات پایه

۱- تعریف گردشگری…………………………………………………………………………………….. .۵

تعاریف و مفاهیم مرتبط با جهانگردی……………………………………………………………. .۵

تاسیسات جهانگردی…………………………………………………………………………………. .۶

مختصری بر تاریخ هتل………………………………………………………………………………. .۶

هتل های امروزی……………………………………………………………………………………… .۸

تاریخچه هتل در ایران معاصر……………………………………………………………………… ۱۰

مهمانسرا………………………………………………………………………………………………… ۱۱

متل……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۹- هتل……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱۰- هتل آپارتمان………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱۱- رستوران………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱۲- انواع جهانگردی با توجه به انگیزه ………………………………………………………………. ۱۲

۱۳- همایش ها……………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱۴- اقتصاد و بازرگانی…………………………………………………………………………………… ۱۳

۱۵- ورزشی…………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱۶- تاریخی و هنری و فرهنگی………………………………………………………………………… ۱۴

۱۷- مذهبی………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱۸- درمانی و بهداشتی…………………………………………………………………………………… ۱۵

۱۹- اقتصاد جهانگردی……………………………………………………………………………………. ۱۵

۲۰- ارزشهای جهانگردی………………………………………………………………………………… ۱۸

۲۱- اهداف کلی برای صنعت جهانگردی…………………………………………………………….. ۱۹

۲۲- اهمیت اقتصاد وصنعت جهانگردی در جهان و جایگاه آن در ایران………………………. ۲۲

۲۳- استرات‍‍ژی دولت در مقابل صنعت جهانگردی………………………………………………….. ۲۵

۲۴- چشم انداز آتی گردشگری در ایران……………………………………………………………… ۲۵

۲۵- روند گردشگری در ایران…………………………………………………………………………… ۲۶

۲۶- ویژگیهای گردشگری در ایران…………………………………………………………………….. ۲۸

۲۷- سفر و گردشگری و اثرات آن در روابط فرهنگی و اجتماعی……………………………… ۲۹

۲۸- بررسی مشکلات و مسائل جهانگردی در ایران……………………………………………….. ۳۱

۲۹- مشکلات و موانع فرهنگی جهانگردی در ایران……………………………………………….. ۳۱

۳۰- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران………………………………………………… ۳۱

۳۱- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران…………………………………………………………. ۳۲

۳۲- مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران…………………………………………….. ۳۲

 

فصل سوم : انواع واحد های اقامتی

هتل های یک ستاره…………………………………………………………………………………… ۳۵

هتل های دو ستاره……………………………………………………………………………………. ۳۵

هتل های سه ستاره……………………………………………………………………………………. ۳۶

هتل های چهار ستاره…………………………………………………………………………………. ۳۷

هتل های پنج ستاره…………………………………………………………………………………… ۳۹

مهمان پذیر ها…………………………………………………………………………………………. ۴۱

مهمانسراهای دولتی………………………………………………………………………………….. ۴۱

منازل شخصی………………………………………………………………………………………….. ۴۱

درجه بندی ونرخ گذاری در هتل ها……………………………………………………………… ۴۲

۱۰- اقتصاد هتل……………………………………………………………………………………………. ۴۳

 

فصل چهارم : تعریف و فضاهای موجود درهتل

۱- اتاق خواب……………………………………………………………………………………………… ۴۸

۲- اهمیت طراحی اتاق خواب………………………………………………………………………….. ۴۹

۳- سوئیت…………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۴- فضاهای عمومی……………………………………………………………………………………….. ۵۰

۵- درب های ورودی…………………………………………………………………………………….. ۵۰

۶- لابی………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۷- اهداف برنامه ریزی در طراحی لابی……………………………………………………………….. ۵۱

۸- رستوران………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۹- فضاهای لازم برای هر یک از طبقه ها…………………………………………………………….. ۶۱

۱۰- فضاهای برگزاری مراسم و فعالیت ها…………………………………………………………… ۶۱

۱۱- سالن کنفرانس………………………………………………………………………………………… ۶۲

۱۲- فضاهای ورزشی……………………………………………………………………………………… ۶۲

۱۳- پارکینگ………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۱۴- بخش اداری…………………………………………………………………………………………… ۶۵

۱۵- بخش پذیرش و دفاتر اداری………………………………………………………………………. ۶۵

۱۶- بخش حسابداری وامور مالی …………………………………………………………………….. ۶۵

۱۷- بخش اجرایی…………………………………………………………………………………………. ۶۵

۱۸- دفاتر و کادر اداری………………………………………………………………………………….. ۶۶

۱۹- فرانت آفیس………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۲۰- اتاق کنترل مرکزی……………………………………………………………………………………. ۶۶

۲۱- آشپز خانه……………………………………………………………………………………………… ۶۶

۲۲- قسمت‌های مختلف یک آشپزخانه……………………………………………………………….. ۶۷

۲۳- تاسیسات آشپز خانه…………………………………………………………………………………. ۶۹

۲۴- روم سرویس………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۲۵- فضاهای بارانداز……………………………………………………………………………………… ۶۹

۲۶- فضاهای لازم برای کارکنان………………………………………………………………………… ۷۱

۲۷- رخت شوی خانه و خانه داری……………………………………………………………………. ۷۲

۲۸-بخش مهندسی و تاسیسات…………………………………………………………………………. .۷۴

فصل پنجم : مطالعات تکمیلی

۱- ضوابط سازمان جهانگردی…………………………………………………………………………… .۷۶

۲- ضوابط ومقررات معماری برای معلولین………………………………………………………….. .۹۷

۳- موارد مهم در طراحی ساختمان هتل……………………………………………………………….. .۹۹

۴- تجزیه و تحلیل انواع پلان های هتل ……………………………………………………………… ۱۰۸

۵- بررسی فرم های مناسب برای پلان طبقات………………………………………………………. ۱۱۱

۶- اصول طراحی سایت پروژه………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۷- مسائل امنیتی در هتل………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

فصل ششم : مطالعات تطبیقی

۱- بررسی و تحلیل نمونه هتل های ایرانی…………………………………………………………… ۱۲۱

۲- بررسی و تحلیل نمونه هتل های خارجی…………………………………………………………. ۱۳۱

فصل هفتم: سیستم‌های سازه‌ای برای ساختمان هتل‌ها و تاسیسات هتل‌ها

۱- بررسی و مطالعه سازه های فلزی………………………………………………………………….. ۱۳۸

۲- قابهای فلزی فضاهای خمشی با اتصالات صلب………………………………………………. ۱۳۸

۳- سیستم مختلط قابهای فضایی و باد بندی………………………………………………………… ۱۳۹

۴- بررسی ومطالعه سازه های بتونی…………………………………………………………………… ۱۳۹

۵- تاسیسات هتل …………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

۶- تاسیسات مکانیکی ……………………………………………………………………………………. ۱۴۳

۷- آشنایی با منابع فنی و تکنولوژی سیستم های ساختمانی……………………………………… ۱۴۴

فصل هشتم : برنامه فیزیکی

۱- اتاقها، لابی، آشپزخانه،رستوران……………………………………………………………………… ۱۴۹

۲- انبارها، بارانداز، خدماتی کارکنان،پارکینگ،کافی شاپ، ورزشی……………………………… ۱۵۰

۳- سالن ها، خانه داری و لاندری،خدماتی، تفریحی………………………………………………. ۱۵۱

۴- تاسیسات و مهندسی، تجاری……………………………………………………………………….. ۱۵۲

فصل نهم : مبانی نظری طرح

۱- مربع و مثلث……………………………………………………………………………………………. ۱۵۴

۲- دایره……………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………… ۱۵۶

نقشه ها و تصاویر…………………………………………………………………………………………………………۱۵۷

 

برای دانلود فایل های این پایان نامه معماری:

    دانلود فایل word پایان نامه  |  163 صفحه

    دانلود فایل پاورپوینت پایان نامه

    دانلود فایل اتوکد پلان های هتل

    دانلود رندرهای هتل،سایت پلان و …

 

تحریریه خط معمار

منبع: http://archline.ir

تعداد بازدید: 27,631

11 دیدگاه‌

 1. پوریا گفت:

  با سلام و خسته نباشید رساله فقط یک صفحه است پاورپوینت هم نداره…اگه امکانش هست ادیت کنید این فایل عالی و ممنونم

 2. mina گفت:

  chera word faghat yek safas???

 3. محمد گفت:

  سلام .داداش دانلود فایل پاورپوینت پایان نامه ودانلود فایل اتوکد پلان های هتل نیست خرابه بی زحمت یا درستش کنید یا فایل وبه جمیلم بفرستید ممنون mohammadpiran006@gmail.com

 4. ایمان گفت:

  سلام
  این پایان نامه برای کارشناسی هست یا کارشناسی ارشد؟

 5. Amir گفت:

  فایل دانلود نمیشه ممنون میشم دوباره بارگذاری کنین

 6. نیلوفر گفت:

  سلام فایل دانلود نمیشه میشه لطفاً ارسال کنید
  niloofarbagheri30@gmail.com

 7. مهتاب گفت:

  سلام فایل دانلود نمیشه مشکل داره بیزحمت بفرستین به ایمیلم
  shahrokhimahtab23@gmail.com

 8. Mojii گفت:

  سلام میشه لطفا فایل رو برام ارسال کنید دانلود نمیشه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *