دسته: معماری چالوس

معماری و طراحی داخلی ویلای گلستانه_ گروه معماری رویداد

معماری و طراحی داخلی ویلای گلستانه معمار:زهرا آرمند،مصطفی امید بخش کاربری: مسکونی تک واحدی موقعیت: ایران، چالوس، زاوات غربی مساحت: 135 متر مربع