برچسب: M.A.M Studio

بازسازی آپارتمان شماره ۱۵، مرتضی علی نیا مقدم و M.A.M Studio

بازسازی آپارتمان شماره ۱۵، مرتضی علی نیا مقدم و M.A.M Studio  –

طراح :  مرتضی علی نیا مقدم  M.A.M Studio –

محل پروژه : تهران – سعادت آباد – خیابان پانزدهم غربی – پلاک ۳۶ – واحد ۱۰

کارفرما : آقای حمید بابایی

مساحت : ۱۵۰ متر مربع

سال اجرا : شهریور ۱۳۹۳ – آبان ۱۳۹۳

اجرا : مرتضی علی نیا مقدم  – حمید بابایی

تیم طراحی : الیکا زارعی – فرشاد فرهد – اشکان کاظم لو

ارایه : اشکان کاظم لو

واحدهای مسکونی آپارتمانی به تناسب متراژ ، نوع نورگیری و ریزفضاها دارای کیفیت های متفاوتی هستند .گاهی به … ادامه مطلب