برچسب: Evermotion Archinteriors

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 14

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 14 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معماری، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۱۴ را آماده نموده ایم.  در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۱۴

    دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 14 – پارت ۱

    دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 14 – پارت ۲

   پسورد: softsaaz.ir

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های خط … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه evermotion archinteriors vol 13

دانلود رایگان مجموعه evermotion archinteriors vol 13 –

در این بخش برای همراهان عزیز خط معمار، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۱۳ را آماده دانلود نموده ایم.

در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۱۳

    دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 13

    حجم: ۳۳۰ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های خط معمار و سافت ساز، در اختیار معماران عزیز … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه evermotion archinteriors vol 12

دانلود رایگان مجموعه evermotion archinteriors vol 12 –

در این قسمت همراهان عزیز خط معمار، می توانند مجموعه آرچ اینتریور شماره ۱۲ را دانلود نمایند. در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۱۲

   دانلود رندر های شماره ۱۲

   دانلود صحنه شماره ۱

   دانلود صحنه شماره ۲

   دانلود صحنه شماره ۳

   دانلود صحنه شماره ۴

   دانلود صحنه شماره ۵

   دانلود صحنه شماره ۶

   دانلود صحنه شماره … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 11

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 11 –

در این بخش همراهان عزیز خط معمار می توانند مجموعه ی آرچ اینتریور شماره ۱۱ را بصورت رایگان دریافت نمایند. در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 8  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این مجموعه

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۱۱

    دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 11

    حجم: ۱۳۲ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های خط معمار و سافت ساز، در اختیار … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه evermotion archinteriors vol 10

دانلود رایگان مجموعه evermotion archinteriors vol 10 –

در این بخش برای همراهان گرامی خط معمار، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۱۰ را آماده دانلود نموده ایم. در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 7  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره:

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۱۰

    دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 10

    حجم: ۱۲۴ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های خط معمار و سافت ساز، در اختیار معماران عزیز … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه evermotion archinteriors vol 9

دانلود رایگان مجموعه evermotion archinteriors vol 9 –

همراهان عزیز خط معمار، می توانند در این قسمت آرچ اینتریور شماره ۹ را دانلود نمایند. در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 8 به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در پکیج:

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۹

    دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 9

    حجم: ۲۴۹ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های خط معمار و سافت ساز، در اختیار معماران عزیز قرار می گیرد.… ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه evermotion archinteriors vol 8

دانلود رایگان مجموعه evermotion archinteriors vol 8 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معمار، آرچ اینتریور شماره ۸ را در نظر گرفته ایم. در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 8 به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در پکیج:

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۸

    دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 8

    حجم: ۲۷۸ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های خط معمار و سافت ساز، در اختیار معماران عزیز قرار می … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه evermotion archinteriors vol 7

دانلود رایگان مجموعه evermotion archinteriors vol 7 –

در این بخش برای همراهان عزیز خط معمار، آرچ اینتریور شماره ۷ را در نظر گرفته ایم. در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 8  به بالاتر مهیا شده است.

بخشی از صحنه های موجود در این مجموعه

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۷

    دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 7

    حجم: ۲۶۰ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های خط معمار و سافت ساز، در اختیار معماران عزیز قرار … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 6

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 6 –

دراین بخش برای همراهان عزیز خط معمار، مجموعه ی آرچ اینتریور شماره ۶ را اماده نموده ایم. در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 8  به بالاتر مهیا شده است.

تصاویری از صحنه های موجود در یک مجموعه:

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۶

    دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 6

    حجم: ۳۲۲ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های خط معمار و سافت ساز، در اختیار معماران عزیز قرار … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 5

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 5 –

همراهان عزیز خط معمار، در این قسمت می توانند آرچ اینتریور شماره ۵ را بطور رایگان دریافت نمایند. در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 8  به بالاتر مهیا شده است.

تصاویری از صحنه های موجود در پکیج:

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۵

    دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 5

    حجم: ۳۲۲ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های خط معمار و سافت ساز، در اختیار معماران عزیز قرار … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 4

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 4

در این بخش برای همراهان عزیز خط معمار، آرچ اینتریور شماره ۴ را در نظر گرفته ایم. در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.4 with 3ds max 7  به بالاتر مهیا شده است.

تصاویر از صحنه های موجود در این پکیج:

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۴

    دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 4

    حجم: ۱۶۰ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های خط معمار و سافت ساز، در اختیار معماران عزیز قرار می … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 3

دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 3 –

در این بخش برای همراهان عزیز خط معمار، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۳ را برای دانلود آماده نموده ایم. در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.4 with 3ds max 8  به بالاتر مهیا شده است.

تصاویر از صحنه های موجود در این پکیج:

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۳

    دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 3

    حجم: ۲۰۴ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های خط معمار و سافت ساز، در اختیار معماران عزیز … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol. 2

دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol. 2 –

در این قسمت، مجموعه آرک مدل شماره ۲ برای دانلود آماده شده است. در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.4 with 3ds max 7  به بالاتر مهیا شده است.

تصاویر از صحنه های موجود در این شماره:

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۲

    دانلود رایگان آرک اینتریور شماره ۲

    حجم: ۱۶۰ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های خط معمار و سافت ساز، در اختیار معماران عزیز قرار می گیرد.… ادامه مطلب