برچسب: نشیمن 2016

۸ نمونه نشیمن با صندلی های پایین تر از سطح

معماری داخلی: G.A.B.B.E

در این بخش برای همراهان خط معمار، نمونه هایی از نشیمن هایی آماده کرده ایم که کمی پایین تر از سطح زمین قرار دارند. اگر تصمیم دارید چنین نشیمنی برای خود درست کنید یا برای کارفرما چنین نشیمنی طراحی کنید، می توانید از این نمونه ها بهره ببرید.

معماری داخلی: Egue & Seta

معماری داخلی: Stuart Sampley

معماری داخلی: Enrico Iascone Architects

معماری داخلی: Isay Weinfeld

معماری داخلی توسط: Room 11

معماری داخلی توسط: Sandra Tarruella Studio

معماری داخلی توسط: Dane Design Australia

استودیو معماری سفید

تحریریه خط معمار

منبع: Contemporist… ادامه مطلب