برچسب: معماری کانسپچوال در آمریکا

معماری برج هایی فرمال و هیبریدی برای منهتن، مفصل بندیِ فضای عمومی در ارتفاع

الکس لوزانو(Alex Lozano) و رینولدز دیاز جی آر(Reynolds Diaz Jr)، به منظور خلق محتواهای گوناگون در مجموعه ای از ساختارهای بلند مرتبه؛ طرحی را پیشنهاد دادند که میل به الحاق فعالیت های اقتصادی در بافتِ وست سایدِ(West Side) منهتن را دنبال می دهد. ترکیب عملکردها و فعالیت ها، با هدف تدارک یک ساختار شهریِ هیبریدی ـ پیوندی ـ تعریف شد، که برنامه ها، سازه، زیبایی، استحکام و انعطاف را ادغام کند.

واحدهای اجاره ای، کاربری نیمه ی پایینیِ این برج ها، را به خود اختصاص می دهند که با یک چهار چوب مستحکم مطابقت دارند. دگردیسیِ فضاییِ عمودی، یک بار … ادامه مطلب