برچسب: معماری و طراحی داخلی ساختمان تجاری اداری

معماری و طراحی داخلی ساختمان تجاری_ شهاب علیدوست

معماری و طراحی داخلی ساختمان تجاری

معمار: شهاب علیدوست

کاربری: ارداری ، تجاری

موقعیت: ایران،تهران،مطهری

مساحت:۱۶۰۰ مترمربع

 

استودیو معماری سفید

تحریریه خط معمار… ادامه مطلب