برچسب: معماری مرکز تجاری البرز

معماری مرکز تجاری البرز ، محمد مجیدی

معماری مرکز تجاری البرز

مکان : ایران- کرج

سال طراحی: ۱۳۸۸

مساحت زمین: ۱۸۷۳۰ مترمربع

مساحت ساخته شده: ۱۱۳۰۰۰ مترمربع

 

استودیو معماری سفید 

تحریریه خط معمار… ادامه مطلب