برچسب: معماری المان باغ موزه دفاع مقدس

المان اصلی پارک موزه دفاع مقدس مازندران

معمار: امیر شهراد موقعیت: ساری، ایران تاریخ: 1393 وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / رتبه اول کارفرما: پارک موزه دفاع مقدس مازندران

استودیو معماری سفید

تحریریه خط معمار

منبع : iranian-architect.ir… ادامه مطلب