برچسب: قهوه

بار قهوه ی خود را برپا کنید

اگر یک قهوه خور تیر هستید و هر روز صبح قبل از خروج از خانه و یا وقت و بی وقت سراغ قهوه جوش خود می روید، پیشنهادی ساده و دلچسب برای شما داریم. شما می توانید با یک قفسه ی چوبی ساده و یک جا لیوانی، کافی بار خود را برپا کنید. نیاز نیست دنبال طرح خاصی باشد! بخشی از آشپزخانه برای همین کار کافی است. هم به جذابیت آشپزخانه ی خود اضافه خواهید نمود و هم گوشه ی دنج قهوه خوری خود را بدست خواهید آورید که لذت نوشیدن قهوه را دو برابر می کند. موافقید؟

ادامه مطلب