برچسب: طراحی داخلی مهسا مجیدی

طراحی داخلی ساختمان مسکونی چیذرى

طراحی داخلی  ساختمان مسکونی چیذرى

 محل اجرا: تهران، خیابان دروس  کارفرما: خصوصی 

مشاورطرح و مجری و نظارت عالی: دفترمعماری باغ ایرانی 

گروه طراحی: مهسا مجیدی، انوشه احمدی عکس: على دقیق

تاریخ شروع: ٩٠  تاریخ اتمام: ٩١ مساحت کل: ۱۱۰۰ مترمربع

استودیو معماری سفید

تحریریه خط معمار… ادامه مطلب