برچسب: طراحی داخلی ساختمان تجاری البرز رضا نجفیان

معماری و طراحی داخلی ساختمان تجاری البرز _ رنا دیزاین

معماری و طراحی داخلی ساختمان تجاری البرز

معمار: رنا دیزاین

مکان : ایران ، قزوین

مساحت : ۲۰۰۰۰ متر مربع

 

استودیو معماری سفید

تحریریه خط معمار

 … ادامه مطلب